Anne Myrstad

Anne Myrstad er førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Myrstad arbeider med problemstillinger knyttet til kulturforståelser, stedsbaserte læringsprosesser samt urfolkpedagogikk i barnehage og utdanning. Hun er knyttet til BARNkunne - senter for barnehageforskning hvor hun leder arbeidspakken BarnSted - fortid, nåtid og framtid. Myrstad er blant annet bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022), Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021) og artikkelforfatter av Knowing-with-snow in an outdoor kindergarten (2022) i tidsskriftet JASED. Les mer om forfatteren på UiT Norges arktiske universitet.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform