Barnekultur (Heftet)

Forfatter:

Henriette Jæger og Jan Ketil Torgersen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 172
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202513528
Kategori: Estetiske fag , Barns utvikling, lek og læring , Språk, tekst og matematikk og Kunst, kultur og kreativitet
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Estetiske fag, Kunst, kultur og kreativitet, Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barnekultur

Barnehagen er en viktig arena for barnekultur - for voksnes kulturformidling til barn, for barns egen lekekultur og for kulturmøter mellom voksne og barn. I takt med endringene i samfunnet endres også barnekulturen, og dette får betydning for barnehagens kulturpedagogiske arbeid.

Denne boka gir leseren en grunnleggende forståelse av betingelsene for barnekultur i norske barnehager. De ulike kapitlene omhandler temaer som:

  • barnekulturbegrepet
  • tradisjonskultur
  • bevegelseslek
  • tekstskaping
  • flerkulturelle barnehager
  • samisk barnekultur
  • musikk i barnehagen
  • litteratur i barnehagen
  • tegnekultur
  • kunstmøter
Forfatterne presenterer nye empiriske undersøkelser av både barnestyrte og voksenstyrte aktiviteter i barnehagen. Disse drøftes opp mot ulike strømninger i barnekulturen i og utenfor barnehagen. Det pedagogiske personalets rolle belyses spesielt.

Den nye kunnskapen som boka presenterer er særlig viktig for praksisfeltet, som har et stort ansvar for barns danning og utvikling. Boka er aktuell for ansatte i barnehager og for studenter og forskere i barnehagelærerutdanningen.

Forfatterne er forskere og spesialister ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Sametinget og Sørlandet sykehus.

Til toppen

Andre utgaver

Barnekultur
Bokmål Ebok 2021

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Henriette Jæger var førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviste i barns språk, litteratur og kultur og skrev en rekke artikler om barns mediekultur, medielek og digital kultur.

Jan Ketil Torgersen er høgskolelektor i musikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. Han er særlig tilknyttet kunstfaglig linje og fordypning i kreativ bruk av IKT i barnehagen. Han har redigert boka Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen (2012) sammen med Henriette Jæger.

Hilde Dybvik arbeider som førstelelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun underviser i barnelitteratur og barns språk og kultur. Som fast kritiker for Barnebokkritikk.no har hun publisert en rekke anmeldelser. I tillegg har hun skrevet flere artikler om litteratur, og særlig om barnelitteratur.

Nils Eide-Midtsand er spesialist i klinisk psykologi og ansatt som barnepsykoterapeut ved avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han har publisert en rekke artikler i fagtidsskrifter og kompendier, omkring temaer som psykoterapi med barn, utviklingstraumatisering, seksuelle overgrep, affektiv nevrovitenskap og barns naturlige formidlingsmåter.

Anne Marja Jannok Eira er tilsatt som rådgiver i barnehageseksjonen ved Sámediggi – Sametinget i Karasjok. Hun er førskolelærer og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har arbeidet som barnehagestyrer, pedagogisk leder og spesialpedagog i samiske barnehager.

Marit Holm Hopperstad er førsteamanuensis i pedagogikk ved Dronning Mauds minne, høgskole for barnehagelærerutdanning. Hennes forskningsinteresser er knyttet til barns meningsskaping med tegning, skriving og multimodale tekster i barnehage og skole. I sin forskning retter hun søkelyset både mot barnas meningsskapende uttrykk og de kulturelle og sosiale kontekster disse uttrykkene formes i. Hun har publisert sin forskning i både nasjonale og internasjonale tidsskrifter og vært medforfatter til flere bokkapitler. Hopperstad har også utgitt boken Alt begynner med en strek. Når barn skaper mening med tegning.

Anna Kristine Skum Hætta er tilsatt som rådgiver i barnehageseksjonen ved Sámediggi – Sametinget i Kautokeino. Hun er førskolelærer og har videreutdanning i pedagogisk veiledning og læremiddelpedagogikk. Hun har arbeidet som pedagogisk leder i samisk barnehage.

Eivind Karlsson er høgskolelektor i norsk ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har undervist og skrevet artikler om barnekultur og barnelitteratur og har sittet i Kulturdepartementets jury for premiering av barne- og ungdomslitteratur og i juryen for Nynorsk barnebokpris.

Sonja Kibsgaard er førstelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. Hun har i sin senere forskning vektlagt følgende temaer knyttet til barn og barndom: Hva er et barn? (Cuba, Swaziland og Norge), barns fortelling og undring i uterommet, den livsviktige leken og, sammen med Ellen Beate Sandseter, bevegelseslek i barnekulturen, tradisjoner og kulturelt mangfold.

Marianne Storjord er tilsatt som fagleder for barnehageseksjonen ved Sámediggi – Sametinget i Karasjok. Hun har ph.d. i pedagogikk fra Universitet i Tromsø med avhandlingen Barnehagebarns liv i en samisk kontekst. En arena for kulturell meningsskaping (2009). Hun er også medlem av Følgegruppe for barnehagelærerutdanning.

Ann Hege Lorvik Waterhouse er dosent i visuelle fag, kunst og håndverk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har utgitt bøkene I Materialenes verden (2013) og Med kunst i barnehagen (2017). I tillegg har hun publisert vitenskapelige artikler i ulike tidsskrift og antologier nasjonalt og internasjonalt. Hennes forskningsinteresser omhandler barns møter med kunst, skapende prosesser i materialer og digitale utrykk. Waterhouse er medredaktør på antologien Digitale barnehagepraksiser (2019) og bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022), Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2022), Barnekultur (2016). Les mer om forfatteren på OsloMet – storbyuniversitetet.