Ann Hege Lorvik Waterhouse

Ann Hege Lorvik Waterhouse

Ann Hege Lorvik Waterhouse er førstelektor og Phd-stipendiat ved Institutt for estetiske fag ved Universitet i Sørøst-Norge. Hun har utgitt bøkene I Materialenes verden (2013) og Med kunst i barnehagen (2017). I tillegg har hun publisert vitenskapelige artikler i ulike tidsskrift og antologier nasjonalt og internasjonalt. Hennes forskningsinteresser omhandler barns møter med kunst, skapende prosesser i materialer og digitale utrykk. Waterhouse er medredaktør av Digitale barnehagepraksiser (2019) og bidragsyter i Barnekultur (2016) og Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2014).

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform