Olav Kasin

Olav Kasin

Olav Kasin er sosiolog og er høgskolelektor i samfunnsfag ved institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus. Kasin arbeider blant annet med problemstillinger knyttet til kulturforståelse, det flerkulturelle samfunn samt kjønn og likestilling i barnehagen. Kasin har publisert flere artikler på disse områdene, blant annet Kultur som mangfold og problem i barnehagen (2010) og Flerkulturell – hva er det og hvem er de (2008).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform