Olav Kasin

Olav Kasin

Olav Kasin er førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – Storbyuniversitetet og har sin faglige bakgrunn fra sosiologi. Kasin arbeider blant annet med problemstillinger knyttet til kulturforståelse, det flerkulturelle samfunn, kjønn og likestilling i barnehagen samt pedagogisk arbeid med bærekraftig utvikling.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform