Olav Kasin

Olav Kasin

Olav Kasin er førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet og har sin faglige bakgrunn fra sosiologi. Kasin arbeider blant annet med kulturforståelse, det flerkulturelle samfunn, kjønn og likestilling i barnehagen samt pedagogisk arbeid med bærekraftig utvikling. Han er medforfatter av Samfunnsfag for barnehagelærere (2020) og bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022). Les mer om Kasin på OsloMet - storbyuniversitetet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform