Samfunnsfagene og økonomi

samfunnsfag | geografi | historie | religion og etikk | politikk, individ og samfunn | historie og filosofi | rettslære | samfunnsøkonomi | markedsføring og økonomi

 

  • Alle tiders historie i undervisningen

    Trond Heum er lektor og fagutvikler i historie ved Sandefjord videregående skole og en av fire lærebokforfattere. Historieseminar Astrup Fearnley Museet 21. mars 2014
  • Delta i undervisningen

    For å delta i demokratiet kreves det kunnskap. Hvordan øve opp den kritiske vurderingen? Dette er sentralt i «Utforskeren» og revidert læreplan. Forfatter og lærer Torgeir S. Holgersen tar utgangspunkt i digital debatt. Samfunnsfag 28.03.14