Klasse (Heftet)

En innføring

Forfatter:

Jørn Ljunggren og Magne Flemmen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202632144
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Politifag og kriminalomsorg , Sosialantropologi , Samfunnsfag , Sosialfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosialfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Klasse

Klasse og ulikhet er et av de mest grunnleggende temaene i samfunnsforskningen og utgjør et sentralt perspektiv for å forstå sosiale endringer og motsetninger i dagens samfunn.

Fenomener som barnefattigdom, populisme, livsstil, boligsegregering, rasisme, inntektsforskjeller og helseforskjeller handler alle om klasse og systematisk sosial ulikhet, og i denne læreboka presenterer Jørn Ljunggren og Magne Flemmen en oppdatert forståelse av hvordan klasser og klasseskiller skapes, og hvilke konsekvenser klasseskiller har for folks hverdagsliv og livssjanser.

Klasse handler både om sosiale samfunnsstrukturer, maktforskjeller og tilgangen til økonomiske ressurser, men har samtidig stor betydning for folks individuelle liv gjennom at vår klassebakgrunn påvirker våre verdier, tankesett og identitet. På en pedagogisk og tilgjengelig måte forklarer forfatterne hvordan sosiologiske perspektiver og begreper kan forklare kjente og erfaringsnære sider ved klasseforskjeller i dagens samfunn.

Klasse - en innføring er skrevet for studenter i samfunnsvitenskapelige fag som er opptatt av klasse og sosial ulikhet og konsekvensene dette har for så vel samfunn som for folks liv.

Til toppen

Forfatter(e)

Jørn Ljunggren er sosiolog (ph.d.) og forsker ved NOVA/OsloMet.

Magne Flemmen er PhD i sosiologi og postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.