Demokrati og medborgerskap (Heftet)

Forfatter:

Knut Dørum

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202658557
Kategori: Statsvitenskap , Pedagogikk og lærerutdanning , Samfunnsfag , Naturfag og samfunnsfag , Pedagogikk og elevkunnskap , Lærerutdanning og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, religion og filosofi, Naturfag og samfunnsfag, Pedagogikk og elevkunnskap, Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap handler om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler og demokratiske prosesser. Sentralt står sammenhengen mellom demokrati og menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. Forfatteren er opptatt av å få fram at demokratiet har ulike former og uttrykk, og han viser sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter som aktive medborgere.

Demokratiske rettigheter – som personlig frihet og trygghet ­– kan kollidere med hverandre og skape ufrihet og utrygghet for andre. Hva hender når likestillingskampen er blitt utvidet fra kjønnslikestilling til likestilling på ulike diskrimineringsgrunnlag? Får nye grupper sikret sine rettigheter, eller blir det bare papirbestemmelser? Vil demokratiet overleve i møte med sterke nasjonalkonservative vinder i ulike deler av verden i dag?

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Kvifor vart det slik?

    Norsk historie gjennom 10 000 år

    Dag Hundstad (red.), Svein Ivar Angell, Knut Dørum og John Ragnar Myking

    Fleksibind
Forfatter(e)

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. I senere år har hans virkefelt i stor grad vært innenfor tidlig moderne og moderne politisk historie. Dørum har vært med i Demokratiprosjektet ved Universitetet i Oslo, og står bak en rekke publikasjoner om folkelig politisk kultur og demokratiutvikling.