Norges og Verdens historie

Norges historie (Fleksibind)

En innføring

Forfatter:

Øivind Stenersen

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 152
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202432430
Kategori: Historie og Samfunnskunnskap
Fag: Historie, Samfunnskunnskap
Nivå: Spor 2 - B1, Spor 2 - B2, Spor 3 - B1, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Norges historie

Norges historie – en innføring handler om Norge fra istiden til vårt moderne samfunn.

I boka er det særlig lagt vekt på å fortelle om utviklingen av velferd og demokrati, og gi leseren kjennskap til hva som har formet den norske kulturarven. I Norges historie er det ordliste bak i boka og liste der historiske begreper er forklart på norsk og engelsk. Begrepene er forklart på flere språk på nettstedet til boka.

Nettstedet til boka er rikt og åpent med ressurser som gir verdifull støtte for leseren med norsk som andrespråk. All hovedtekst i boka er lest inn, kapittelingresser, historiske begrepsforklaringer, og ordlisten er oversatt til burmesisk, somalisk, arabisk, persisk, tigrinja og kurdisk sorani. Disse verktøyene gir et godt grunnlag for å arbeide med ord og begreper på norsk med støtte i morsmålet.

Til hvert kapittel er det også ressurser for bearbeiding av lærestoffet gjennom interaktive oppgaver og tilrettelagte filmklipp med for- og etterarbeidsoppgaver. Det ligger med andre ord godt til rette for en variert og levende historieundervisning også når norsk er andrespråk!

Boka og nettstedet kan også være en god støtte for elever i videregående skole som synes den ordinære læreboka i historie er for vanskelig.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Intro Bokmål (2015)

    Samfunnskunnskap for voksne innvandrere 50-timer

    Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen

    Heftet
Forfatter(e)

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og tidligere lektor ved Ski videregående skole. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og Globus Historie, Globus Ny utgave 5-7 og Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Norges og Verdens historie

En viktig brikke for å forstå samtida er å kjenne historien. Norges og Verdens historie – en innføring gir en enkel innføring i hva som har formet samfunnet slik vi kjenner det i Norge og den vestlige verden.