Norges og Verdens historie

En innføring

Fag: Historie, Historie Vg2, Historie Vg3, Historie Vg3 Påbygg, Samfunnskunnskap
Nivå: Spor 3 - B2, Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Spor 2 - B2, Spor 2 - B1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Spor 3 - C1, Spor 3 - B1
Om læreverket Norges og Verdens historie

En viktig brikke for å forstå samtida er å kjenne historien. Norges og Verdens historie – en innføring gir en enkel innføring i hva som har formet samfunnet slik vi kjenner det i Norge og den vestlige verden.

Bøkene utdyper temaer i norsk og samfunnskunnskap for voksne, og gjør leseren godt rustet til å delta i norsk samfunnsdebatt.

Norges historie og Verdenshistorie presenterer begivenheter og personer fra de tidligste tider og fram til vår tid, med ekstra vekt på historien om demokrati, likestilling og menneskerettigheter. Bøkene har tilrettelagt tekst, rikt bildemateriale, gode kart og visuelle hjelpemidler. For eksempel innledes hvert kapittel med kort, oppsummerende tekst og en illustrert tidslinje. Bak i boka gis det enkle begrepsforklaringer til sentrale begreper.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og tidligere lektor ved Ski videregående skole. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og Globus Historie, Globus Ny utgave 5-7 og Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Asle Sveen er cand. philol med historie hovedfag fra UiO. Han har vært forsker ved Nobelinstituttet og ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling) ved UiO og var prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Sveen har vært medforfatter på jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk til den videregående skolen. Han har skrevet historiske romaner for ungdom og har lang undervisningserfaring i historie, samfunnsfag, norsk og filosofi og underviser ved Valler videregående skole.

Titler/bestilling