Historie Vg2 og Vg3

Historie Vg2 og Vg3

Fag: Historie, Historie Vg2, Historie Vg3, Historie Vg3 Påbygg
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Historie Vg2 og Vg3

Historie Vg2-3, er ettbindsutgaven for begge årene og oppdatert i 2013. Læreverket finnes også i to bind - ett til hvert årstrinn og en egen utgave til påbyggingskurset.

Grunnleggende historiekunnskaper er en forutsetning for at elevene skal bli interessert i og glad i historie – og for at de skal kunne arbeide med historiske problemstillinger og se sammenhenger i det samfunnet de lever i.

Kunnskapsmålene presenteres i kronologisk rekkefølge og legger til rette for god undervisning i de timene faget har til rådighet. Teksten skaper forståelse for sammenhengen mellom fortid og nåtid. Framstillingen legger også opp til en tematisk behandling av stoffet. Teksten er oversiktlig, og verket er rikt illustrert.

Historie Vg-serien finnes i flere utgaver og som digital bok.

 • Historie Vg2-3
 • Historie Vg2-3. Digital lærebok
 • Historie Vg2
 • Historie Vg3
 • Historie Vg3 Påbygging
 • Arbeidsbøker (til fordypning)
 • Gratis elevnettsted med lydbok
  Elevnettstedene til hvert utgave er gratis og uten pålogging. Alle tekstene er lest inn og kan lastes ned på nettstedene til hver enkelt utgave. Tekst og oppgaver synliggjør kunnskaps- og ferdighetsmålene i læreplanen. Der Nettstedet og arbeidsbøkene legger til rette for å fordype seg i enkeltemner og å variere arbeidet, og det bidrar til å øke elevenes historieforståelse og gjøre dem kjent med historisk metode og tenkemåte.

  Lærersider på elevnettstedet, gratis
  Forslag til årsplaner og undervisningsopplegg ligger åpent på nettstedene.

  Læreverket er skrevet av engasjerte lærere med lang erfaring fra historieundervisning i skolen.

  Til toppen

  Forfatter(e)

  Ivar Libæk er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Han har blant annet vært gjesteforsker ved Det Norske Nobelinstitutt og arbeidet som prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Libæk har vært medforfatter på en rekke historiske fagbøker og læreverk, blant annet jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk for den videregående skolen. Libæk underviser i historie, samfunnsfag og norsk i videregående skole.

  Asle Sveen er cand. philol med historie hovedfag fra UiO. Han har vært forsker ved Nobelinstituttet og ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling) ved UiO og var prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Sveen har vært medforfatter på jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk til den videregående skolen. Han har skrevet historiske romaner for ungdom og har lang undervisningserfaring i historie, samfunnsfag, norsk og filosofi og underviser ved Valler videregående skole.

  Titler/bestilling