Norges og Verdens historie

Verdens historie (Fleksibind)

En innføring

Forfatter:

Øivind Stenersen og Asle Sveen

Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202563189
Kategori: Historie Vg3 , Historie Vg2 , Historie Vg3 Påbygg og Samfunnskunnskap
Fag: Historie Vg2, Historie Vg3, Historie Vg3 Påbygg, Samfunnskunnskap
Nivå: Spor 2 - B2, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Verdens historie

I Verdens historie – en innføring får leseren en innføring i historien fra til tidligste tider og fram til i dag.

Historien er fortalt fra et vestlig perspektiv, men gir et globalhistorisk overblikk. Verdens historie gir leseren verktøyene til å se det norske samfunnet opp mot den større europeiske og globale sammenhengen. I Verdens historie er det ordliste bak i boka og liste der historiske begreper er forklart på norsk og engelsk.

Nettstedet til boka er rikt og åpent med ressurser som gir verdifull støtte for leseren med norsk som andrespråk.

Til hvert kapittel er det også ressurser for bearbeiding av lærestoffet gjennom interaktive oppgaver og tilrettelagte filmklipp med for- og etterarbeidsoppgaver. Det ligger med andre ord godt til rette for en variert og levende historieundervisning også når norsk er andrespråk!

Boka kan også være en god støtte for elever i videregående skole som synes den ordinære læreboka er for vanskelig.

Til toppen

Forfatter(e)

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og tidligere lektor ved Ski videregående skole. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og Globus Historie, Globus Ny utgave 5-7 og Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Asle Sveen er cand. philol med historie hovedfag fra UiO. Han har vært forsker ved Nobelinstituttet og ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling) ved UiO og var prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Sveen har vært medforfatter på jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk til den videregående skolen. Han har skrevet historiske romaner for ungdom og har lang undervisningserfaring i historie, samfunnsfag, norsk og filosofi og underviser ved Valler videregående skole.

Norges og Verdens historie

En viktig brikke for å forstå samtida er å kjenne historien. Norges og Verdens historie – en innføring gir en enkel innføring i hva som har formet samfunnet slik vi kjenner det i Norge og den vestlige verden.