Introduksjon til norsk påske

Påske i Norge

Realistisk øving til norskprøven

Norsklab (skolelisens)

Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch og Gro Smørdal

Med Norsklab kan deltakerne i norsk som andrespråk forberede seg godt til norskprøven. Norsklab inneholder over 500 oppgaver på nivå A1 – B2.

  • samme oppgavetyper som i norskprøven
  • lytte, lese og skriftlig
  • øvingsoppgaver med umiddelbar respons
  • egne tester gir god trening til den faktiske prøven
  • skolelisens og enkeltlisens

Nye På vei er på lager!

- Grundig oppdatert og revidert.

- Arbeidslivstemaer naturlig integrert i norskopplæringen.

- Muntlig uttale står sentralt.

- Filmer og foto fra arbeidslivet.

- Større valgfrihet og rikere digitale ressurser.

- Tilrettelagt for differensiering.

- Beholder sin gode struktur og sin tydelige progresjon.