Fagsnakk fra Cappelen Damm

I antologien "Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet" dreier temaene seg rundt forholdet mellom barn og unge og deres fysiske omgivelser i byområder, kjøpesentre eller institusjoner som barnehager og skoler.

God kommunikasjon på jobben:

Jobbprat

Muntlig språk i norsk arbeidsliv

Linda Hagen

Jobbprat, Muntlig språk i norsk arbeidsliv handler om de muntlige ferdighetene som trengs i det norske arbeidslivet. Hvordan ordlegger man seg i møte med kolleger, ledere, kunder eller brukere? Boka passer for unge og voksne som er i jobb, eller som ønsker seg arbeid i Norge.

Jobbprat viser forskjellene mellom private samtaler med personer man kjenner fra før, og samtaler på jobben. Nivå A2-B1.

Heftet

Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet:

Jobbkoder

Spilleregler i norsk arbeidsliv

Linda Hagen

Jobbkoder. Spilleregler i norsk arbeidsliv forbereder voksne på uskrevne regler og forventninger de møter i arbeidslivet i Norge. Jobbkoder tar opp ord og uttrykk som ofte brukes på jobb, og gir god skrivetrening underveis. Boka passer for voksne som er i jobb, på vei inn i jobb eller som er nye i Norge.

Boka viser forventninger og krav til ansatte som kanskje ikke alle kjenner, men som arbeidsgivere regner med at alle er innforstått med. Nivå B1-C1

Heftet