Norsk som andrespråk

Cappelen Damm Undervisning

Nytt stort læreverk:

I arbeidslivet

Norsk arbeidsliv for voksne innvandrere

 

En lang rekke komponenter for variert bruk:

- Tekstbok

- Praksisplasshefte

- Mange yrkeshefter

- Jeg vil bli … serie med yrkesbøker

- Jobbkoder og Jobbprat

- Stor digital ressurs

På vei Digital Elevnettsted (2018)

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald

Gode pedagogiske muligheter

 

5500 oppgaver, mye film, uttale, lydbok og gode funksjoner:

• Lærer får god oversikt over utført arbeid og resultater og kan tilpasse undervisningen

• Prosessorientert skriving: Lærer kan rette skriftlige besvarelser i nettstedet.

• Lærer kan tildele oppgaver til elever og grupper, og lage egne oppgaver.