Norsk som andrespråk

Cappelen Damm Utdanning

Nytt stort læreverk:

I arbeidslivet

Norsk arbeidsliv for voksne innvandrere

 

En lang rekke komponenter for variert bruk:

- Tekstbok

- Praksisplasshefte

- Mange yrkeshefter

- Jeg vil bli … serie med yrkesbøker

- Jobbkoder og Jobbprat

- Stor digital ressurs

Nyttig for læreren!

Norsk grammatikk for læreren

Kirsti Mac Donald

Hvordan er reglene for bruk av preposisjoner? Når skrives ord sammen? Når sløyfer vi ubestemt artikkel? Hvorfor blir det så mange feil i ordstillingen?

Norsk grammatikk for læreren er aktuell for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Boka tar for seg spørsmål som ofte dukker opp i undervisningen, og den hjelper læreren å formulere gode svar, lage eksempler og gi enkle regler.

 

Heftet