Nyttig for læreren!

Norsk grammatikk for læreren

Kirsti Mac Donald

Hvordan er reglene for bruk av preposisjoner? Når skrives ord sammen? Når sløyfer vi ubestemt artikkel? Hvorfor blir det så mange feil i ordstillingen?

Norsk grammatikk for læreren er aktuell for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Boka tar for seg spørsmål som ofte dukker opp i undervisningen, og den hjelper læreren å formulere gode svar, lage eksempler og gi enkle regler.

 

Heftet

For NOA-læreren

Andrespråksdidaktikk

Marte Monsen og Gunhild Tveit Randen

Boka gir en grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk, og hvordan de bruker norsk som læringsspråk. Forfatterne legger vekt på lærerens betydning for elevenes språklige og faglige utvikling. Kapitlene tar utgangspunkt i fortellinger fra skolesituasjoner og viser hvordan forskningsbasert kunnskap kan anvendes i praksis.

Denne boka krever ingen omfattende forkunnskaper om språk og språklæring og er aktuell for alle som skal undervise andrespråklige elever.

Heftet