Andrespråksdidaktikk (Heftet)

- en innføring

Forfatter:

Marte Monsen og Gunhild Tveit Randen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 156
Illustratør: Onyx design
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202738426
Kategori: Norsk og Norsk som andrespråk
Fag: Norsk, Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Andrespråksdidaktikk

Andrespråksdidaktikk – en innføring handler om hvordan elever med andre morsmål lærer norsk og bruker norsk når de lærer seg fagene i skolen.

De fleste lærere skal på et tidspunkt undervise elever som har andre morsmål enn norsk, og som kan ha varierende norskferdigheter. Denne boka gir lærere og lærerstudenter grunnleggende kunnskap om andrespråkslæring og redskaper til å reflektere over egen undervisning og ta gode avgjørelser når de skal støtte elevenes språklige og faglige utvikling.

Den nye utgaven er oppdatert i henhold til nye læreplaner, læremidler og forskningsresultater.

Boka er skrevet for studenter i lærerutdanning og lærere i grunnskolen. Den kan også være aktuell som en innføringsbok for studenter i norsk som andrespråk eller lærere i voksenopplæring.

Til toppen

Andre utgaver

Andrespråksdidaktikk
Bokmål Ebok 2022

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Marte Monsen er professor i nordisk språkvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i språkvitenskapelige og norskdidaktiske emner på masterutdanning, i lærerutdanning og på etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er spesielt knyttet til sosiolingvistiske perspektiver på flerspråklighet og andrespråkslæring, samt tekstkyndighet (literacy) og kritiske perspektiver på testing og kartlegging av språk.

Gunhild Tveit Randen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i norskdidaktikk og andrespråksdidaktiske emner på masterutdanning, grunnskolelærerutdanningene og i etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er blant annet testing og kartlegging av språk, flerspråklighetsutvikling, begynneropplæring og språklig bevissthet. Hun har skrevet doktoravhandling om kartlegging av flerspråklige elevers språkferdigheter ved skolestart.