Klar

Klar Maritime fag (Spiral)

Praksisordbok – fagspråk i yrkesfagene

Forfatter:

Rhonda Nes Lothe og Hilde Vikse

Forfatter: og
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 108
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Flerspråklig
ISBN: 9788202789534
Kategori: Arbeidsliv og jobbsøk og Norsk som andrespråk
Fag: Arbeidsliv og jobbsøk, Norsk som andrespråk
Nivå: Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Om utgivelsen Klar Maritime fag

KLAR Maritime fag gir en innføring i fagspråket til maritime fag på en enkel og innovativ måte. Ordbok og app gir en innføring i ord og uttrykk og gjør elevene klare for skolearbeid og praksis. KLAR integrerer fagspråket inn i norskopplæringen og passer derfor også godt for voksne innvandrere som skal i arbeidspraksis eller ønsker seg en utdanning innen maritime fag.

KLAR praksisordbok og app presenterer ord og uttrykk om følgende temaer:
- skipet
- oppgaver og prosedyrer
- maritime ord og uttr–ykk
- skipstyper
- yrker og kompetanser
- HMS-utstyr, rutiner og prosedyrer
- farer og risiko
- å være profesjonell

KLAR Maritime fag er en bildeordbok som presenterer nyttige ord og uttrykk som gjør elever og lærlinger klare for skole og praksis innen maritime fag. Alle ord og uttrykk er tilgjengelig på norsk og engelsk, siden engelsk ofte er arbeidsspråk ombord. Dette gjelder for all tekst i ordbok og app, og som lydstøtte i appen.

KLAR – app er en motiverende digital ressurs med morsmålsstøtte som inneholder de samme ord og uttrykk som i ordboka for maritime fag. I KLAR – app har elevene mulighet for å få opplest ordene på norsk. Appen gir dessuten skriftlig morsmålsstøtte på seks morsmål: engelsk, arabisk, somali, tigrinja, polsk og litauisk.
I appen er det også mulig å legge til egne ord og bilder, og på den måten bygge sin egen praksisordbok – og bli enda bedre forberedt på arbeidslivet. KLAR – app har også en spillfunksjon som gjør det engasjerende å øve på alle ord og uttrykk som ligger i appen.

Gjennom KLAR – app kan elevene enkelt lære når som helst og hvor som helst – på skolen, hjemme og ute i arbeidspraksis. Appen krever innlogging.

KLAR – app bestilles her: KLAR kompetanse
Appen selges som årslisens og er klar for Feide 2.0 brukere.
Se priser her

KLAR Maritime fag fører fagspråket inn i språkopplæringen og passer godt for lærlinger som skal ut i lærebedrift. KLAR Maritime fag passer også for voksne innvandrere som skal ha arbeidspraksis eller som forbereder seg til en utdanning innen maritime fag. Ved å lære et maritimt fagspråk vil det være enklere å utføre arbeidsoppgaver, gjøre seg forstått og å kunne forstå andre ombord.

I fagfornyelsen skal elevene lære å mestre ulike sjangre de vil møte i yrkeslivet. KLAR-serien tilbyr en språkboks som inneholder kort som gir mulighet for individuelt arbeid eller samtale med andre. Kortene tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene, samtidig som de vektlegger tverrfaglig jobbing med yrkesfagene. Les mer om KLAR - språkboks

Forfatterne har solid undervisningserfaring fra yrkesfaglig studieretning og arbeid med særskilt språkopplæring på yrkesfagspråket. Hilde Vikse og Rhonda Nes Lothe har begge et sterkt engasjement for å integrere fagspråket i språkopplæringen for å gjøre det mer relevant og motiverende for elever som ønsker en yrkesfaglig utdanning.

Til toppen

Forfatter(e)

Lothe er utdannet lektor i IKT i læring og har videreutdanning i veiledningspedagogikk og norsk som andrespråk. Lothe jobber på Haugaland videregående skole som koordinator for Studiesenteret og minoritetsspråklige elever. Hun underviser også i norsk og norsk som andrespråk og jobber med tilrettelagt undervisning i alle fag.

Lothe brenner for pedagogisk bruk av digitale verktøy i skolen og jobber daglig med å finne gode metoder for å lære språk i teknologirike klasserom. Sammen med Hilde Vikse er hun gründer i firmaet KLAR kompetanse AS som har utviklet KLAR-serien, en ressurspakke for språkopplæring.

Vikse er utdannet lektor i fransk og engelsk og har videreutdanning i norsk som andrespråk. Hun jobber på Haugaland videregående skole som språklærer i engelsk, fransk og norsk som andrespråk, samt med tilrettelagt undervisning i engelsk.

Vikse er opptatt av hvordan språk læres, og i hverdagen jobber hun med å finne gode metoder for begrepsforståelse og utvikling av språkkompetanse. Sammen med Rhonda Nes Lothe er hun gründer i firmaet KLAR kompetanse AS som har utviklet KLAR-serien, en ressurspakke for språkopplæring.

Klar
KLAR-serien lærer minoritetsspråklige elever på yrkesfag fagspråket de trenger på en oversiktlig og innovativ måte. Ordbøker og app gir en innføring i ord og uttrykk og gjør elevene klare for skolearbeid og praksis innen fem yrkesfag. KLAR fører fagspråket inn i norskopplæringen og passer også godt for voksne innvandrere som skal i arbeidspraksis eller forberede seg til en yrkesfaglig utdanning.