Norsk som andrespråk (Ebok)

- voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk

Forfatter:

Edit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2023
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.37 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202799557
Kategori: Norsk som andrespråk
Fag: Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Norsk som andrespråk

Dette er en oppdatert kunnskapsoversikt om andrespråkslæring, andrespråksundervisning og vurdering av språkferdigheter hos voksne innvandrere med lite skolegang og begrenset skriftkyndighet. Det er til nå skrevet lite om denne innlærergruppa, selv om de utgjør ca. 20 prosent av deltakerne i den statsfinansierte norskopplæringen for voksne. Denne antologien presenterer praksisrelevant kunnskap om andrespråksdidaktikk, opplæring i grunnleggende ferdigheter og arbeidslivsrettet norskopplæring.

Målgruppa for boka er forskere, lærere i voksenopplæringa og studenter på etter- og videreutdanningskurs i norsk som andrespråk.

Forfatterne i antologien er sentrale forskere på feltet, lærere i voksenopplæringen og utviklere av læreplaner og prøver.

Til toppen

Andre utgaver

Norsk som andrespråk
Bokmål Heftet 2023
Forfatter(e)

Edit Bugge er professor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i nordisk språkvitenskap med en sosiolingvistisk avhandling om språktradering i familier. Hun underviser i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet og har blant annet forsket på språkholdninger og sosiale vilkår for språkbruk og språktilegnelse. Fra 2021 til 2025 var hun leder for forskningsprosjektet IMPECT, som undersøker hvilke konsekvenser språk- og kunnskapskrav for permanent opphold og statsborgerskap har for voksne innvandrere som har lite skolegang fra hjemlandet og begrenset skriftkyndighet.

Cecilie Hamnes Carlsen er professor i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har doktorgrad i vurdering av språkferdigheter fra Universitetet i Bergen. Carlsen har mange års praktisk erfaring med utvikling av norskprøver for voksne innvandrere og var faglig leder for arbeidet med utvikling og kvalitetssikring av de statsfinansierte norskprøvene for voksne innvandrere fra 2011 til 2017. Hennes forskningsinteresser dreier seg særlig om bruk og misbruk av språkprøver, og om prøvers konsekvenser for samfunn og individ, ikke minst for LESLLA-innlærere. Hun har vært involvert i flere forskningsprosjekter om andrespråkslæring ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet, senest i prosjektet IMPECT, som undersøker hvordan formelle språk- og kunnskapskrav for opphold og statsborgerskap påvirker innvandrere med lite tidligere skolegang