Klar

Klar Språkboks (Pakke)

Undervisningsopplegg for yrkesfagene

Forfatter:

Rhonda Nes Lothe og Hilde Vikse

Forfatter: og
Innbinding: Pakke
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202671327
Kategori: Arbeidsliv og jobbsøk og Norsk som andrespråk
Fag: Arbeidsliv og jobbsøk, Norsk som andrespråk
Nivå: Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 3 - A2, Spor 3 - B1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Komponent: Ekstra materiell
Om utgivelsen Klar Språkboks

Klar Språkboks inneholder motiverende undervisningsopplegg for innlæring av fagspråk for fem yrkesfaglige retninger, og tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene. Klar passer for minoritetsspråklige som skal lære et yrkesfag eller som skal ut i arbeidspraksis, og egner seg godt til tverrfaglig arbeid.

Klar Språkboks inneholder 43 kort som tar for seg ferdighetene lese, skrive, snakke. I tillegg er det en egen samling øvekort med grunnleggende grammatikkforklaringer.

Språkboksen ivaretar behov for differensiert undervisning og kan gi påfyll til dem som trenger det og mulighet til repetisjon og drill for elever som har behov for å bruke litt ekstra tid. Ferdighetene vektlegger praktisk bruk av språk og fagord og åpner for tverrfaglig jobbing med yrkesfagene.

Lese: leseforståelse, les og forklar, les og skriv, les og tolk.
Skrive: skriveoppvarming, miniskriving, kreativ skriving.
Snakke: samtale, diskusjon, presentasjon.
Øve grammatikk: sammensatte ord, substantiv, verb, konsonant og vokal, enkel og dobbel konsonant, adjektiv.

Klar Språkboks kan brukes som supplement til Klar praksisordbøker eller Klar app, eller som selvstendig læremiddel i yrkesfagsklasserommet.

Til toppen

Forfatter(e)

Lothe er utdannet lektor i IKT i læring og har videreutdanning i veiledningspedagogikk og norsk som andrespråk. Lothe jobber på Haugaland videregående skole som koordinator for Studiesenteret og minoritetsspråklige elever. Hun underviser også i norsk og norsk som andrespråk og jobber med tilrettelagt undervisning i alle fag.

Lothe brenner for pedagogisk bruk av digitale verktøy i skolen og jobber daglig med å finne gode metoder for å lære språk i teknologirike klasserom. Sammen med Hilde Vikse er hun gründer i firmaet KLAR kompetanse AS som har utviklet KLAR-serien, en ressurspakke for språkopplæring.

Vikse er utdannet lektor i fransk og engelsk og har videreutdanning i norsk som andrespråk. Hun jobber på Haugaland videregående skole som språklærer i engelsk, fransk og norsk som andrespråk, samt med tilrettelagt undervisning i engelsk.

Vikse er opptatt av hvordan språk læres, og i hverdagen jobber hun med å finne gode metoder for begrepsforståelse og utvikling av språkkompetanse. Sammen med Rhonda Nes Lothe er hun gründer i firmaet KLAR kompetanse AS som har utviklet KLAR-serien, en ressurspakke for språkopplæring.

Klar
KLAR-serien lærer minoritetsspråklige elever på yrkesfag fagspråket de trenger på en oversiktlig og innovativ måte. Ordbøker og app gir en innføring i ord og uttrykk og gjør elevene klare for skolearbeid og praksis innen fem yrkesfag. KLAR fører fagspråket inn i norskopplæringen og passer også godt for voksne innvandrere som skal i arbeidspraksis eller forberede seg til en yrkesfaglig utdanning.