Norsk grammatikk

Norsk grammatikk. Arbeidsbok B2–C1 (Heftet)

Norsk som andrespråk

Forfatter:

Kirsti Mac Donald

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202740290
Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
Nivå: Spor 2 - B2, Spor 3 - B2, Spor 3 - C1
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Norsk grammatikk. Arbeidsbok B2–C1

Norsk grammatikk arbeidsbok A2–B1 følger Norsk grammatikk Teoribok (2022) og gir mulighet for å gå grundigere inn på hvert emne.

Norsk grammatikk (2022) har to arbeidsbøker med oppgaver knyttet direkte til emnene i teoriboka. Arbeidsbok A2–B1 inneholder oppgaver som øver de grunnleggende ferdighetene.
Arbeidsbok B2–C1 starter på et elementært nivå før stadig flere momenter innføres, og oppgavene blir mer krevende.

Ved å bruke arbeidsboka parallelt med teoriboka vil man få flere eksempler på de ulike strukturene, og dessuten få praktisert reglene gjentatte ganger, slik at systemet blir klarere. For å ha utbytte av læreverket må man kunne en del norsk. Læreverket har middels til rask progresjon.

Elevnettstedet er gratis og har samme oppbygging som teoriboka og arbeidsbøkene. Her finnes det ekstra oppgaver innenfor hvert emne.

Til toppen

Forfatter(e)

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

Norsk grammatikk
NY UTGAVE 2022! Denne grammatikken gir en systematisk oversikt over norsk grammatikk, med vekt på å beskrive de grammatiske strukturene og bruken av de ulike formene i et andrespråksperspektiv.