Små barns læring (Heftet)

Serie: De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis 

Forfatter:

Ratib Lekhal, May Britt Drugli og Elisabet Solheim Buøen

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 152
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis
ISBN: 9788202588304
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Språk, tekst og matematikk og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Små barns læring

Denne boken omhandler små barns læring i barnehagen og inngår i serien De yngste i barnehagen - fra forskning til praksis. Fokuset på læring er mer fremtredende i den ny rammeplanen en tidligere. Blant annet står det at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Disse prosessene skal støttes av varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.

Boken består av tre deler. Den første delen beskriver hvordan Rammeplan for barnehagen – innhold og oppgaver vektlegger læring og progresjon, bokens teoretiske grunnlag, tidlig utvikling og effekter av tidlig barnehagestart. Den andre delen omhandler teorier om små barns læring i sosialt samspill. Den siste delen av boken beskriver forslag til hvordan det kan jobbes med å fremme små barns læring i det naturlige samspillet i barnehagehverdagen, samt hvordan man kan forholde seg til manglende progresjon hos enkeltbarn. I tillegg presenteres det i den siste delen en rekke refleksjonsspørsmål for egenrefleksjon og felles drøfting.

Bokens målgruppe er først og fremst ansatte i barnehagene og studenter på barnehagelærerutdanningen, samt alle andre som er opptatt av gode barnehager for de yngste barnehagebarna.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter om små barn i barnehage. Hun har videre lang erfaring fra utviklingsarbeid med fokus på relasjonskvalitet innen barnehage og skole. May Britt Drugli har utgitt flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige artikler og fagartikler. Hun er en mye brukt foredragsholder på temaet små barn i barnehage.

Ratib Lekhal er ph.d. i pedagogikk og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hans forskning er i stor grad rettet mot hvilke faktorer ved barnehager og skoler som påvirker barns læring og utvikling, med spesielt fokus på utvikling hos barn i risikogrupper. Han har forfattet en lang rekke vitenskapelig publiseringer og har bred erfaring med forelesning og veiledning i praksisfeltet.

Elisabet Solheim Buøen er ph.d. i psykologi, forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør, og førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning fokuserer på hvilke faktorer ved barnehagen som påvirker små barns trygghet, trivsel og utvikling, og spesielt på betydningen av relasjonen mellom barn og voksne. Buøen har bidratt i flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige publikasjoner. I tillegg brukes hun mye som foredragsholder på temaer som små barns psykiske helse, tilknytning, veiledning og kvalitet i barnehagen.

Bøker i serien