Ratib Lekhal
© Foto: BI

Ratib Lekhal

Ratib Lekhal er ph.d. i pedagogikk og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hans forskning er i stor grad rettet mot hvilke faktorer ved barnehager og skoler som påvirker barns læring og utvikling, med spesielt fokus på utvikling hos barn i risikogrupper. Han har forfattet en lang rekke vitenskapelig publiseringer og har bred erfaring med forelesning og veiledning i praksisfeltet.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Språk/målform