Livsmestring og psykisk helse (Heftet)

Serie: De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis 

Forfatter:

May Britt Drugli og Ratib Lekhal

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 166
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis
ISBN: 9788202584627
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Oppvekstfag , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Oppvekstfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Livsmestring og psykisk helse

Denne boken omhandler livsmestring som er et sentralt begrep i den nye Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Livsmestring har nær sammenheng med psykisk helse og handler om å ruste små barn til å takle livets opp- og nedturer ved å gi dem god omsorg her og nå.

Bokens første del beskriver kort teorier om tidlig utvikling og positive livskrefter som et grunnlag for livsmestring og psykisk helse. Deretter presenteres forskningsbasert kunnskap om små barns positive utvikling som tilknytning, følelser, lek og mestring. Det legges vekt på at glede og gode relasjoner fremmer trivsel og robusthet hos små barn. Psykiske vansker og hvorfor noen barn får slike vansker, blir beskrevet i bokens del to. Bokens del tre omhandler forslag til hvordan livsmestring og psykisk helse kan fremmes i barnehagehverdagen. I tillegg presenteres det her refleksjonsspørsmål for hvert tema som kan benyttes som utgangspunkt for egenrefleksjon og felles drøftinger.

Bokens målgruppe er ansatte i barnehager og studenter på barnehagelærerutdanningen, samt alle andre som er opptatt av god barnehagekvalitet for de yngste barnehagebarna.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Små barns læring

    De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis / Ratib Lekhal, May Britt Drugli og Elisabet Solheim Buøen

    Heftet
  • Kosthold og fysisk helse

    De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis / Samira Lekhal, Helena Slapø, Ratib Lekhal og May Britt Drugli

    Heftet
Forfatter(e)

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter om små barn i barnehage. Hun har videre lang erfaring fra utviklingsarbeid med fokus på relasjonskvalitet innen barnehage og skole. May Britt Drugli har utgitt flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige artikler og fagartikler. Hun er en mye brukt foredragsholder på temaet små barn i barnehage.

Ratib Lekhal er ph.d. i pedagogikk og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hans forskning er i stor grad rettet mot hvilke faktorer ved barnehager og skoler som påvirker barns læring og utvikling, med spesielt fokus på utvikling hos barn i risikogrupper. Han har forfattet en lang rekke vitenskapelig publiseringer og har bred erfaring med forelesning og veiledning i praksisfeltet.

Bøker i serien