Sårbare småbarn (Heftet)

De yngste i barnehagen

Forfatter:

May Britt Drugli og Ragnhild Onsøien

Boken inngår i serien De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis. Denne serien har som mål å formidle forskningsbasert kunnskap om de yngste barnehagebarna som inspirasjon til god praksis.

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202669058
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sårbare småbarn

Sårbare småbarn handler om små barn som har et særlig behov for å inngå i nære og omsorgsfulle relasjoner til de ansatte i barnehagen. Forfatterne er først og fremst opptatt av barn som trenger ekstra støtte når det gjelder den tidlige sosio-emosjonelle utviklingen og viser hva ansatte i barnehagen kan gjøre for disse barna i barnehagehverdagen. Forfatterne peker på barnehagens muligheter til å oppdage barn i risikosonen og til å gi god støtte gjennom de ansattes direkte arbeid med barna.

Boken er skrevet for barnehagelærerstudenter, personale som arbeider med de yngste barna i barnehagen, samt småbarnsforeldre og andre som vil vite mer om betydningen av sårbarhet hos små barn.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved NTNU og professor II ved Høgskolen Innlandet. Hun er involvert I flere forskningsprosjekter om små barn i barnehage. Hun har videre lang erfaring fra utviklingsarbeid med fokus på relasjonskvalitet innen barnehage og skole. May Britt Drugli har utgitt flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige artikler og fagartikler. Hun er en mye brukt foredragsholder på temaet små barn i barnehage.

Ragnhild Onsøien, psykologspesialist. Har arbeidet i mange år i kommune, ett av de hyppigste spørsmål til opplæring og veiledning har handlet om hvordan gjennomføre samtaler med foreldre når samtalene oppleves som vanskelige. Hun arbeider nå i Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse og erfarer at et av hindrene for at barn får tidlig nok hjelp, kan være at mange kvier seg for å snakke med foreldrene når de er bekymret for barnet.