Tilvenning og foreldresamarbeid (Heftet)

Serie: De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis 

Forfatter:

May Britt Drugli, Ratib Lekhal og Elisabet Solheim Buøen

Bokomtale på forebygging.no: Tilvenning og foreldresamarbeid

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 136
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis
ISBN: 9788202664442
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Oppvekstfag , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Oppvekstfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tilvenning og foreldresamarbeid


Denne boken omhandler den viktige overgangen fra hjem til barnehage og inngår i serien «De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis». Boken har som målsetting å bidra til at de yngste barna får en «sømløs» tilvenning til barnehagen. Det krever et godt samarbeid mellom foreldre og ansatte, og gode rutiner som passer for små barn. Små barn har grunnleggende behov for trygghet, tilhørighet og forutsigbarhet, samtidig som de er nysgjerrige og lekende utforskere. En god tilvenning til barnehagen ivaretar alle disse aspektene.

Boken består av fire deler. I del en viser forfatterne til den nye rammeplanen, samt presenterer bokens teoretiske utgangspunkt som er systemteori, nyere teori om barns utvikling og tilknytningsteori. Del to omhandler foreldresamarbeid, da dette er helt sentralt for en god overgang fra hjem til barnehage. I del tre beskrives forskning som foreligger på tilvenning og i del fire beskrives en rekke praktiske tips til god praksis, samt refleksjonsoppgaver som kan benyttes i arbeidet med å evaluere og utvikle egne tilvenningsrutiner.

Bokens målgruppe er først og fremst ansatte i barnehagene og studenter på barnehagelærerutdanningen, samt alle andre som er opptatt av gode barnehager for de yngste barnehagebarna.

Til toppen

Dette er bokstavelig talt en lettlest bok. Den er liten i størrelse, har ikke alt for mange sider, og er skrevet med forståelig og godt språk som gjør den lett å lese. For eksempel kan den egne seg godt til å lese felles i et kollegium, med påfølgende felles refleksjon.
Rikke Raknes, kommunalleder oppvekst og kultur i Alta kommune

Andre aktuelle titler

  • Kosthold og fysisk helse

    De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis / Samira Lekhal, Helena Slapø, Ratib Lekhal og May Britt Drugli

    Heftet
  • Små barns læring

    De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis / Ratib Lekhal, May Britt Drugli og Elisabet Solheim Buøen

    Heftet
Presse Tilvenning og foreldresamarbeid

Her får vi en rekke praktiske eksempler både når det gjelder overganger, tilvenning og foreldresamarbeid.

[...] Dette er bokstavelig talt en lettlest bok. Den er liten i størrelse, har ikke alt for mange sider, og er skrevet med forståelig og godt språk som gjør den lett å lese. For eksempel kan den egne seg godt til å lese felles i et kollegium, med påfølgende felles refleksjon.

Nettopp blandingen av teori, forskning og praksis fungerer godt etter min mening. Forfatterne lar de ulike kapitlene spille opp hverandre, slik at når praksis kommer til slutt med helt konkrete tips og råd, så er de allerede både faglig og empirisk begrunnet tidligere i boka.

Rikke Raknes, kommunalleder oppvekst og kultur i Alta kommune, forebygging.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter om små barn i barnehage. Hun har videre lang erfaring fra utviklingsarbeid med fokus på relasjonskvalitet innen barnehage og skole. May Britt Drugli har utgitt flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige artikler og fagartikler. Hun er en mye brukt foredragsholder på temaet små barn i barnehage.

Ratib Lekhal er ph.d. i pedagogikk og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hans forskning er i stor grad rettet mot hvilke faktorer ved barnehager og skoler som påvirker barns læring og utvikling, med spesielt fokus på utvikling hos barn i risikogrupper. Han har forfattet en lang rekke vitenskapelig publiseringer og har bred erfaring med forelesning og veiledning i praksisfeltet.

Elisabet Solheim Buøen er ph.d. i psykologi, forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør, og førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning fokuserer på hvilke faktorer ved barnehagen som påvirker små barns trygghet, trivsel og utvikling, og spesielt på betydningen av relasjonen mellom barn og voksne. Buøen har bidratt i flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige publikasjoner. I tillegg brukes hun mye som foredragsholder på temaer som små barns psykiske helse, tilknytning, veiledning og kvalitet i barnehagen.

Bøker i serien