De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis

Bøker i serien

En bokserie som formidler forskningsbasert kunnskap på en måte som inspirerer til refleksjon og god praksis for de yngste barnehagebarna.

Om serien De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis

Serien De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis har som mål å formidle oppdatert kunnskap og god praksis knyttet til de yngste barnehagebarna. 

Det foreligger mye litteratur og forskning om barnehagen, men det kan være krevende å få tid til å lese denne og til å omsette kunnskapen i praksis. Forfatterne ønsker med denne bokserien å bidra til å formidle forskningsbasert kunnskap på en måte som inspirerer til refleksjon og god praksis for de yngste barnehagebarna. I bøkene presenteres teori, forskning, eksempler, praktiske tips og refleksjonsoppgaver. 

Seriens målgruppe er først og fremst ansatte i barnehagene og studenter på barnehagelærerutdanningen, samt alle andre som er opptatt av gode barnehager for de yngste barna.

Bøker i serien