Elisabet Solheim Buøen
© Foto: RBUP

Elisabet Solheim Buøen

Elisabet Solheim Buøen er ph.d. i psykologi, forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør, og førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning fokuserer på hvilke faktorer ved barnehagen som påvirker små barns trygghet, trivsel og utvikling, og spesielt på betydningen av relasjonen mellom barn og voksne. Buøen har bidratt i flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige publikasjoner. I tillegg brukes hun mye som foredragsholder på temaer som små barns psykiske helse, tilknytning, veiledning og kvalitet i barnehagen.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform