Elisabet Solheim Buøen

Elisabet Solheim Buøen

Elisabet Solheim Buøen er ph.p i psykologi og er forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør og førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning fokuserer på hvilke faktorer ved barnehagen som påvirker små barns trygghet, trivsel og utvikling, med spesielt fokus på betydningen av relasjonen mellom barn og voksne. Elisabet Solheim Buøen har bidratt i flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige publikasjoner. I tillegg brukes hun mye som foredragsholder på temaer som små barns psykiske helse, tilknytning, veiledning og kvalitet i barnehagen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform