May Britt Postholm

May Britt Postholm

Omtale

May Britt Postholmer professor ved ILU, NTNU. Postholms interessefelt er hovedsakelig rettet mot to områder: utdanningsforskning og kvalitativ forskningsmetode. Hun har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode og FoU-arbeid.

Titler i salg

Viser 1 - 13 av 13