May Britt Postholm

May Britt Postholm

Omtale
May Britt Postholm er professor ved PLU, NTNU, samt professor II ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Postholms interessefelt er hovedsakelig rettet mot to områder: utdanningsforskning og kvalitativ forskningsmetode. Hun har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode.
Titler i salg

Viser 1 - 10 av 10