Ungdomsskole og ungdomsliv (Heftet)

Læring i skole, hjem og fritid

Forfatter:

Ola Erstad og Ingrid Smette (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 162
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202533335
Kategori: Sosiologi , Pedagogikk og lærerutdanning , Sosialantropologi , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Sosialantropologi, Sosiologi, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ungdomsskole og ungdomsliv

Hvilke sammenhenger er det mellom det elever lærer på skolen og det de gjør i fritiden? Ungdomsskole og ungdomsliv presenterer ny forskning om forholdet mellom skole og familie og mellom aktiviteter i klasserom og fritid i dagens Norge. Boka tar blant annet opp følgende tema:

  • Hvilke muligheter og utfordringer møter lærere når de forsøker å skape sammenheng mellom læring på og utenfor skolen?
  • Hva er konsekvensen av at mobiltelefonen stenges ute fra ungdomsskolens klasserom?
  • Hvordan forhandles det om ansvar for elevens framgang i utviklingssamtaler?
  • Hva gjør ulike foreldre når en ungdom strever med skolen?
  • Hvordan lærer ungdom selvstendighet på skolen og hjemme?
Boka er et resultat av det tverrfaglige forskningsprosjektet Læring på tvers. Gjennom prosjektet har pedagoger, sosiologer og antropologer fulgt elever ved to skoler gjennom ungdomstrinnet.

Ungdomsskole og ungdomsliv retter seg mot forskere som studerer ungdom og skole, lærerutdannere, og lærerstudenter i grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ola Erstad er professor i pedagogikk og instituttleder for Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har gjennom flere år arbeidet med prosjekter i grenselandet mellom medier og pedagogikk. Han har ledet flere nasjonale prosjekter om IKT i norsk utdanning og vært sentral i utviklingen av forskningsgrunnlaget for og debatten om "digital kompetanse".

Ingrid Smette har doktorgrad i sosialantropologi og er postdoktor i prosjektet Living the Nordic Model ved Universitetet i Oslo der hun studerer foreldre med oppvekst i flyktningfamilier i Norge. Hun er også forsker II ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet og redaktør for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning.

Øystein Gilje er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og faglig leder av enheten FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling) ved det utdanningsvitenskapelige fakultet. Han har i over 15 år forsket på hvordan bruken av digital teknologi i skolen endrer læringsprosesser og skaper nye former for undervisning. Gilje har publisert en rekke artikler internasjonalt og nasjonalt om læring og identitetsutvikling i det digitale samfunnet.

Kenneth Silseth er professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Silseth har publisert en rekke tidsskriftsartikler og bokkapitler nasjonalt og internasjonalt som omhandler dialogiske og sosiokulturelle perspektiver på klasseromssamtaler og teknologibasert læring.

Kari Stefansen har doktorgrad i sosiologi og er forsker I ved NOVA/OsloMet – storbyuniversitetet. Hun leder NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Hun forsker blant annet på seksuell vold og har vært redaktør for bøkene Rape in the Nordic Countries. Continuity and Change og Collaborating Against Child Abuse. Exploring the Nordic Barnahus Model.

Åse Strandbu er sosiolog og professor ved Seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Hun har tidligere arbeidet som forsker ved NOVAs ungdomsforskningsgruppe. Hennes forskningsfelt er ulike sider av ungdoms idrettsliv - inkludering i idretten, meningen med idretten, sosial ulikhet og foreldreinvolvering i ungdomsidretten.

Astrid Camilla Wiig er doktorgradsstipendiat i Læring på tvers-prosjektet. Hennes forskningsinteresser er sosiokulturelle og dialogiske perspektiver på læring med og uten teknologi. I avhandlingen undersøker hun hvordan lærere bruker elevenes erfaringer og kunnskaper som ressurser for meningsskaping i klasseromsinteraksjonene.