Ola Erstad
© Foto: Shane Colvin / Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Ola Erstad

Omtale
Ola Erstad er professor i pedagogikk og instituttleder for Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har gjennom flere år arbeidet med prosjekter i grenselandet mellom medier og pedagogikk. Han har ledet flere nasjonale prosjekter om IKT i norsk utdanning og vært sentral i utviklingen av forskningsgrunnlaget for og debatten om "digital kompetanse".
Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3