Ingrid Smette
© Foto: NOVA, HiOA

Ingrid Smette

Ingrid Smette er sosialantropolog og forsker ved Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes doktoravhandling handlet om inkludering og fellesskap ved to flerkulturelle ungdomsskoler i Oslo. Hennes forskningsfelt er skolen som institusjon, blant annet hvordan praksiser formes i skolen, og hvordan forholdet mellom skole og familie forstås. Hun er også involvert i NOVAS forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform