Ungdom og idrett (Heftet)

Forfatter:

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 344
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202449674
Kategori: Idrettsfag , Sosiologi , Psykologi og Samfunnsfag
Fag: Idrettsfag, Psykologi, Samfunnsfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ungdom og idrett

Idrett er den organiserte fritidsaktiviteten som engasjerer flest ungdommer. Hva ungdomsidretten bør være er omstridt: Handler det først og fremst om rekruttering av eliteutøvere eller er det primære å utvikle gode treningsfelleskap for ungdom med ulike motiver for å trene? Hvilke roller idretten spiller i ungdommers liv er tema for denne antologien med bidrag fra flere idretts- og ungdomsforskere.

Ungdom og idrett tar for seg aktivitet på ulike arenaer, organisert og uorganisert. Blant spørsmålene som stilles er: Hvem deltar? Hva betyr idretten for ungdommer og hvorfor deltar de? Hvilken rolle spiller foreldre og trenere i ungdomsidretten? Hvordan er ungdomsidretten organisert, og hvordan kunne den vært organisert? Datagrunnlaget er feltobservasjoner, kvalitative intervju, politiske dokumenter, historiske kilder og spørreundersøkelser.

Forfatterne tar for seg ulike sider ved ungdomsidrettens posisjon i dag:

  • Meningen med idretten
  • Sosialisering i idretten
  • Inklusjon og eksklusjon
  • Idretten og skolen
  • Politikk og organisering
Boka retter seg mot studenter i idrettsfag og samfunnsfag, forskere og alle som ønsker seg oppdatert og forskningsbasert kunnskap om ungdomsidretten.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Ungdom og idrett

«Vilka kapitel som är mest relevanta och lärorika hänger förstås ihop med läsarens egen erfarenhet, kunskap på området och specialinriktning. Då jag själv är djupt intresserad av ungas idrottande och har ägnat en stor del av mitt yrkesverksamma liv åt frågorna, var det med stor spänning jag började läsa. Och jag blev inte besviken; de flesta bidragen håller hög kvalitet och är tankeväckande och givande. [...] För den som vill ha mer kan jag varmt rekommendera läsaren att själv ta del av innehållet.»

Karin Redelius, idrottsforum.orgLes hele anmeldelsen

«Det krever en engasjert leser, men belønningen er et rikt bilde av hva slags kunnskap forfatterne besitter om ungdom og idrett. For å bruke en fotballmetafor: Her er ingen Messi eller Ronaldo, men det tyske landslaget. Den åpenbare nytten av boka er med andre ord dets fyldige kombinasjon av tematisk fokus og empirisk mangfoldighet. Her tilbys historikk, data, teorier og metoder for enhver smak, enten man skal bruke den i undervisning, som organisasjonsformende innspill eller som grunnlag for politisk arbeid.»

Hans Erik Næss, Sosiologi i dag 3-4/2016Les hele anmeldelsen

«Faglig sett er den bunnsolid, og både kvantitative og kvalitative metoder er brukt for å skape holdbare konklusjoner. [...] Den åpenbare nytten av boka er med andre ord dets fyldige kombinasjon av tematisk fokus og empirisk mangfoldighet. Her tilbys historikk, data, teorier og metoder for enhver smak, enten man skal bruke den i undervisning, som organisasjonsformende innspill eller som grunnlag for politisk arbeid.»

Hans Erik Næss, sosiologen.no, juni 2016Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Ørnulf Seippel er professor i idrettssosiologi ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, Norges idrettshøgskole. Hans mest sentrale forskningstemaer er knyttet til politikk, sivilsamfunn, sosial ulikhet og idrett. Seippel har tidligere arbeidet som forsker ved NOVA.

Mari Kristin Sisjord er professor i idrettssosiologi ved seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Hun arbeider med tema som idrett og ungdom, subkultur, media, kjønn og etnisitet.

Åse Strandbu er sosiolog og professor ved Seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Hun har tidligere arbeidet som forsker ved NOVAs ungdomsforskningsgruppe. Hennes forskningsfelt er ulike sider av ungdoms idrettsliv - inkludering i idretten, meningen med idretten, sosial ulikhet og foreldreinvolvering i ungdomsidretten.

Inger Marie Bakke er førsteamanuensis i pedagogikk ved Seksjon for veiledning, Institutt for sosialvitenskap og veiledning, Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i tematikk knyttet til kommunikasjon i profesjonelle kontekster og til veiledning/karriereveiledning. Hun forsker på utvikling av egen relasjonskompetanse.

Nils Asle Bergsgard er dr.polit i sosiologi og professor ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Bergsgard har tidligere jobbet ved Telemarksforsking og IRIS (hvor han fortsatt har en bistilling). Hans viktigste forskningsområder er idrettssosiologi og -politikk og kultursosiologi.

Trygve Beyer Broch er førsteamanuensis vikar ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I oktober 2014 forsvarte han sin doktorgrad der han gjennom det sterke programmet i kultursosiologi kombinerer antropologiske og idrettssosiologiske perspektiver på ungdom, media, kjønn og idrett.

Fiona Dowling er professor i pedagogikk ved seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Hennes forskningsinteresser er kroppsøving og kjønn, sosial ulikhet, og etnisitet; lærersosialisering; narrativ og kvalitativ metodologi.

Arve Hjelseth er dr.polit i sosiologi og førsteamanuensis i idrettssosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han er mag.art (sosiologi) fra Universitetet i Oslo og dr.polit (sosiologi) fra Universitetet i Bergen. Han har arbeidet mest med temaer knyttet til kommersialiseringsprosesser i idretten, samt studier av idretts- og kulturpublikum.

Jorid Hovden er professor i sosiologi ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Hun underviser i idrettssosiologi og metode og hennes forskningsinteresser er innen organisasjon, ledelse og kjønn, idrettspolitikk, media og sosial ulikhet.

Svein Kårhus er førsteamanuensis i pedagogikk på seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole. Har med pedagogiske, utdanningssosiologiske og utdanningspolitiske perspektiver arbeidet flere tiår med hvordan nasjonale utdanningsreformer, formet av ideologiske og politiske diskurser under endring, har påvirket kroppsøvingsfag og varianter av idrettsfag i skolesystemet, samt konstruksjoner av idrettsfaglige studietilbud i høyere utdanning.

Hilde Lidén er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes fagbakgrunn er sosialantropologi. Hennes forskningsinteresser er barn, ungdom og familier, generasjonsperspektiv på migrasjon og nasjonale minoriteter, innvandringspolitikk og menneskerettigheter.

Ingar Mehus er førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved institutt for sosiologi- og statsvitenskap, NTNU. Han arbeider med temaer som barne- og ungdomsidrett, måling av fysisk aktivitetsnivå, motivasjon og skoleprestasjoner.

Lars Tore Ronglan er prorektor ved Norges idrettshøgskole og (før det) førsteamanuensis ved seksjon for coaching og psykologi. I 2000 tok han doktorgrad ved Norges idrettshøgskole med avhandlingen «Gjennom sesongen. En sosiologisk studie av det norske kvinnelandslaget i håndball i og utenfor banen». Hans fagområder er læring og ledelse, coaching, håndball og idrettssosiologi.

Eivind Å. Skille er professor i idrettssosiologi. Hans undervisningsområder er forskningsmetode og idrettssosiologi. Hans forskningsområder er idrettspolitikk, idrettsorganisering og samisk idrett. Han arbeider ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for folkehelse.

Ingrid Smette har doktorgrad i sosialantropologi og er postdoktor i prosjektet Living the Nordic Model ved Universitetet i Oslo der hun studerer foreldre med oppvekst i flyktningfamilier i Norge. Hun er også forsker II ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet og redaktør for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning.

Oskar Solenes er førsteamanuensis i Sport Management ved Høgskolen i Molde. Han har doktorgrad innen idrettshistorie og underviser i historie og samfunnsvitenskapelige fag. Forskningsmessig jobber han med barne- og ungdomsidrett og frivillighet i idretten.

Liv Johanne Solheim er professor i sosialpolitikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun har tidligere arbeidet som forsker ved Østlandsforskning. Hovedinnretningen på hennes forskning er utsatte brukergruppers levekår, inkludering/ekskludering og deres møte med hjelpeapparat og myndigheter.

Kari Stefansen har doktorgrad i sosiologi og er forsker I ved NOVA/OsloMet – storbyuniversitetet. Hun leder NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Hun forsker blant annet på seksuell vold og har vært redaktør for bøkene Rape in the Nordic Countries. Continuity and Change og Collaborating Against Child Abuse. Exploring the Nordic Barnahus Model.

Marit Sørensen er professor i idretts- og trenings psykologi ved seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole. Hun har tidligere arbeidet som lærer både i Norge og England, ved Statens Helseundersøkelser og i mange år ved Norges idrettshøgskole. Hun arbeider med tema som inkluderende idrett og kroppsøving, motivasjon for bevegelse og fysisk aktivitet og mental helse.

Ragnhild Holmen Waldahl er statsviter. Hun arbeider som forsker ved Nordlandsforskning og er prosjektleder for Senter for velferdsinnovasjon ved Nord universitet. Hennes forskningsinteresser er idrettsorganisasjon – og politikk, forholdet mellom offentlig og ikke-offentlige aktører samt innovasjon av velferdstjenester.