Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge av Anja Bredal, Helga Eggebø og Astrid Eriksen (Open Access)
Open Access

Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge (Open Access)

Forfatter:

Anja Bredal, Helga Eggebø og Astrid Eriksen (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2020
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202652289
Kategori: Sosiologi , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Samfunnsfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge

Forskning, politikk og aktivisme har tradisjonelt vektlagt kjønn for å forstå og bekjempe vold i nære relasjoner. De siste årene har imidlertid andre sosiale dimensjoner fått økt oppmerksomhet.

Denne antologien presenterer ny forskning som belyser vold i nære relasjoner i et mangfoldsperspektiv. I ni kapitler analyserer forskere hvordan voldens art og omfang kan variere basert på et samspill mellom ulike sosiale dimensjoner, som klasse, etnisitet, kjønn, og seksuell orientering. Hvordan vi forstår og snakker om likhet, forskjell og mangfold, er et overordnet tema.

Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge gir ingen uttømmende analyse av vold i dagens mangfoldige Norge, men er den første norske boken om vold i nære relasjoner som har mangfold som hovedtema. Målgruppen er forskere, studenter, ansatte i hjelpeapparatet og andre med interesse for vold og overgrep i nære relasjoner.

Bokens bidrag er skrevet av tolv samfunnsforskere med omfattende kjennskap til fagfeltet. Den er redigert av Anja Bredal, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet, Helga Eggebø, forsker ved Nordlandsforskning, og Astrid Eriksen, forsker ved Senter for samisk helseforskning (SSHF), UiT Norges arktiske universitet, og ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Anja Bredal har doktorgrad i sosiologi og er forsker II ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet. Bredal har forsket på kjønns- og generasjonskonflikter i familier med innvandrerbakgrunn, inkludert tvangsekteskap og æresrelatert vold. I NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner leder hun et prosjekt om partnervold i en minoritets- og majoritetskontekst.

Helga Eggebø har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider som seniorforsker ved Nordlandsforskning og forsker på migrasjon, likestilling og diskriminering, velferd og aldring.

Astrid Margrethe Anette Eriksen har en doktorgrad i epidemiologi fra UiT- Norges arktiske universitet. Hun jobber som postdoktor ved Senter for samisk helseforskning, UiT og som førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun forsker på vold og overgrep i samiske samfunn. Doktorgradsavhandlingen hennes handler om vold og helse blant samer og ikke-samer.

Lotte Cathrin Andersen er sosiolog og doktorgradsstipendiat ved NOVA/ OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner der hun blant annet har deltatt i et prosjekt om kvinners erfaringer med vold fra en mannlig partner. Doktorgradsprosjektet hennes handler om barnehusrådgiveres arbeid. Hun har tidligere publisert arbeider om familieliv og sosial klasse.

Patrick Lie Andersen har en mastergrad i sosiologi og er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er forsker III ved ungdomsseksjonen ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet. Andersen forsker på ungdoms livssituasjon og på sosial ulikhet, og han er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Else-Marie Augusti har en doktorgrad i utviklingspsykologi fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hennes siste forskningsprosjekt omhandler barn og ungdom utsatt for vold og overgrep i et helseperspektiv. Blant annet har hun jobbet med en norsk omfangsundersøkelse om vold og overgrep mot barn mellom 12–16 år.
Margunn Bjørnholt har doktorgrad i kjønnsforskning, magistergrad i sosiologi og er forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Bjørnholt forsker på vold i parforhold, vold mot kvinner i forbindelse med migrasjon og flukt og vold i nære relasjoner i samiske miljø. Hennes forskning og publikasjoner omfatter også arbeid, familie og likestilling med særlig fokus på endringer i menn og maskuliniteter.

Monika Grønli Rosten (f. 1979) er sosialantropolog og forsker i ungdomsseksjonen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet. Hun har blant annet forsket på urban oppvekst, medvirkning og forebyggende ungdomsarbeid. For tiden er hun tilknyttet flere prosjekter om sosial kontroll og unges selvbestemmelse som en del av NOVAs voldsforskningsprogram. Rosten har særlig interesse for samfunnsvitenskapelig metodeutvikling, samt problemstillinger knyttet til forholdet mellom majoritet og minoritet i den norske velferdsstaten.

Gertrud Sofie Hafstad er klinisk psykolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2011). Hun er forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og jobber hovedsakelig med prosjekter som omhandler vold og overgrep mot barn, epidemiologi og psykisk helse.

Ingrid Smette har doktorgrad i sosialantropologi og er postdoktor i prosjektet Living the Nordic Model ved Universitetet i Oslo der hun studerer foreldre med oppvekst i flyktningfamilier i Norge. Hun er også forsker II ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet og redaktør for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning.

Kari Stefansen har doktorgrad i sosiologi og er forsker I ved NOVA/OsloMet – storbyuniversitetet. Hun leder NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Hun forsker blant annet på seksuell vold og har vært redaktør for bøkene Rape in the Nordic Countries. Continuity and Change og Collaborating Against Child Abuse. Exploring the Nordic Barnahus Model.

Elisabeth Stubberud er kjønnsforsker og har doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier fra NTNU. Hun er postdoktor på Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Stubberud har jobbet med ulike forskningsprosjekter om skeive liv og levekår, og er involvert i den nye nasjonale lhbtis-levekårsstudien.