Astrid Camilla Wiig
© Foto: Halvard Dyb

Astrid Camilla Wiig

Astrid Camilla Wiig er doktorgradsstipendiat i Læring på tvers-prosjektet. Hennes forskningsinteresser er sosiokulturelle og dialogiske perspektiver på læring med og uten teknologi. I avhandlingen undersøker hun hvordan lærere bruker elevenes erfaringer og kunnskaper som ressurser for meningsskaping i klasseromsinteraksjonene.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform