Øystein Gilje

Øystein Gilje er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og faglig leder av enheten FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling) ved det utdanningsvitenskapelige fakultet. Han har i over 15 år forsket på hvordan bruken av digital teknologi i skolen endrer læringsprosesser og skaper nye former for undervisning. Gilje har publisert en rekke artikler internasjonalt og nasjonalt om læring og identitetsutvikling i det digitale samfunnet.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform