Ungdom, læring og forebygging (Heftet)

Forfatter:

Edvard Befring og Bjørg-Elin Moen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 152
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202533366
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ungdom, læring og forebygging

Ungdom, læring og forebygging (2. utgave) handler om de unges ressurser, muligheter og utfordringer i skolen. Forfatterne er opptatt av temaer som:

  • At ungdomstiden i dag er betydelig lengre og dermed langt viktigere enn tidligere
  • Hvordan ungdoms læringsprosesser foregår med planlagt og ikke-planlagt læring
  • Hvordan en skole for ungdom har utviklet seg historisk
  • At skolen som samfunnets opplæringsaktør kan være med å styrke de unges livsmuligheter
  • Forebyggende tiltak rettet mot ungdom og skolens ansvarsoppgaver
  • Hvordan skolen kan skape et inkluderende læringsmiljø som kan motvirke krenkelser
  • Hvordan virksomheten til MOT arbeider med disse temaene i skolen
Boka er rettet mot studenter i grunnskolelærerutdanningen 5-10. Den er også aktuell for studenter i spesialpedagogikk og barnevernspedagogikk samt lærere i skolen.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Presse Ungdom, læring og forebygging

Mesterlig formidling – til inspirasjon og ettertanke 20.06.2017

Boka gjennomsyres av engasjement for barns og unges liv. Læremester er Edvard Befring og hans medforfatter Bjørg Eling Moen. De vil gi lærerstudenter for 5.–10. og 8.–13. trinn i skolen en slitesterk basis for yrket. Boka er tankevekkende. Med pregnante og utfordrende setninger drøftes pedagogikkens viktigste temaer i sju kapitler. [...] Boka framholder gjentatte ganger menneskets sårbarhet, faren for krenkelser og ydmykelser som ligger i systemet og relasjoner. Men den inspirerer også til å se og ta fatt i den enkeltes og fellesskapets utviklingsmuligheter og til å virkeliggjøre skolens og lærerens betydning og etiske ansvar.

Ingeborg Tveter Thoresen, Utdanning 12/2017Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Edvard Befring er professor emeritus (dr.philos.) ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn i pedagogisk psykologi med læring, emosjonell og sosial utvikling som spesialfelt. Han har gjort en mangeårig faglig innsats i spesialpedagogikk med vekt på kompetanseutvikling, forebygging mot opplæringsrisiko og marginalisering, personlige utviklings- og mulighetsperspektiver, etikk og forskningsmetoder.

Bjørg-Elin Moen har doktorgrad i sosialpsykologi fra NTNU. Hun har beveget seg fra å forske på risiko til å jobbe målrettet for å utvikle robust ungdom gjennom stiftelsen MOT. I dag jobber hun med verdibasert lederutvikling og er ansvarlig for programmet "Skolen som samfunnsbygger" hvor mer enn 130 skoler deltar. Hun er medforfatter av boken ”Ungdom, læring og forebygging”.