Samiske stemmer i skolen (Heftet)

Forfatter:

Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen-Swart og Hege Merete Somby (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 244
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202755713
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Lærerutdanning og Praktisk-estetiske fag
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Praktisk-estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samiske stemmer i skolen

Samiske stemmer i skolen er en fagbok hvor formidlere, forskere og lærere fra Sápmi skriver om mangfoldet hos vårt samiske urfolk. Boka gir innsikt i urfolks rettigheter gjennom FN-konvensjonene, Barnekonvensjonen og læreplanen (LK20).

Gjennom marka-, lule-, skolte-, sjøsamiske samt sør- og nordsamiske stemmer belyses koloniseringshistorie, samiske verdier og identitet, kosmologi, nomadiske tradisjoner, områdetilhørighet og generasjonsfellesskap. Samisk språk, kultur, kulturforståelse og kultursensitivitet er også en viktig del av bokas perspektiver.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) pålegger alle norske lærere og utdanningsinstitusjoner å inkludere samisk historie, tradisjoner og pedagogiske perspektiver i skolens kunnskapsmål, emneplaner og prosjekter. Det betyr at aktuelle utdanninger må være oppdatert på historie, språk, kultur, tradisjoner og kunnskap om mangfoldet og kompleksiteten i Sápmi.

Samiske stemmer i skolen henvender seg til lærere, studenter ved lærerutdanninger, universiteter og andre relevante profesjonsutdanninger. Den er også aktuell for forskere, skoleledere og kan være en inspirasjon for samiske skoler.

Bidragsytere i boka er: Meerke Krihke Leine Bientie, Oda Kjær Eriksen, Bente Fønnebø, Ánte Mikkel Gaup, Unni Jernberg, Gunn-Tove Minde, Hege Merete Somby, Anne Lise Johnsen-Swart, Astrid Ingebjørg Swart, Ann-Mari Thomassen og Venke Tørmænen.

Til toppen

[...] Med innsiktsfulle grep, fortellinger og illustrasjoner, stimulerer boka leserens vitebegjærlighet. Den er, slik jeg ser det, en veiviser inn et spennende og mangfoldig landskap. Både innhold og utforming fortjener betegnelsen praktverk. Boka har et rikt billedmateriale og er redigert på innbydende vis. Det gjør det til en fryd å lese den.
Ingeborg Tveter Thoresen, forbygging.no

Andre aktuelle titler

Presse Samiske stemmer i skolen

Samiske stemmer i skolen - en etterlengtet og aktuell fagbok 16.03.2023

[...] Med innsiktsfulle grep, fortellinger og illustrasjoner, stimulerer boka leserens vitebegjærlighet. Den er, slik jeg ser det, en veiviser inn et spennende og mangfoldig landskap. Både innhold og utforming fortjener betegnelsen praktverk. Boka har et rikt billedmateriale og er redigert på innbydende vis. Det gjør det til en fryd å lese den.

Ingeborg Tveter Thoresen, forebygging.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Bente Fønnebø er førstelektor i kunstfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser barnehagelærerstudenter innen kunnskaps- og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fønnebø er barnehagelærer med spesialområde kunsthistorie og spesialpedagogikk og har hovedfag i tegning fra SHKS. Hun er også utdannet arkeolog.

Fønnebø har illustrert en rekke fagbøker bl.a for Cappelen Damm Akademisk, Gyldendal Forlag, Solum og Unipub Forlag. Hun er medlem av Tegnerforbundet og har et tjuetalls utstillinger innen tegning og leire bak seg. Hun har utgitt flere bøker, bl.a Kunstneriske bevegelser i barnehagen og Å tegne sammen. Hun er også en av redaktørene for Samiske stemmer i barnehagen og Barnehagens rammeplan i praksis. Les mer om Fønnebø på OsloMet - storbyuniversitetet.

Anne Lise Johnsen-Swart er nordsame, vokst opp i Tana. Hun har mastergrad i sosialt arbeid med et urfolksperspektiv som innbefatter blant annet studie av russiske urfolkskvinner. Hun har jobbet innenfor psykisk helse og rus, i spesialisthelsetjenesten. I årrekker har Johnsen-Swart vært foreleser i samisk kultur og identitet, og kultursensitivitet ved barnehagelærerutdanningen - og lærerutdanninger samt barnevernsutdanning. Hun er en av grunnleggerne av Samigoldsource, etablert i 2008 med mål om å synliggjøre samisk kultur, identitet og historie, sang- og joiketradisjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Hege Merete Somby er nordsame. Hun har røtter i reindrifta og vokste opp i Lillehammer, men er nå bosatt i Guovdageaindu/Kautokeino. Hun er førsteamanuensis i pedagogikk, utdannet allmennlærer med en master i tilpasset opplæring fra Høgskolen i Hedmark og en doktorgrad i pedagogikk fra Høgskolen i Innlandet. Hun er ansatt ved Sámi allaskuvla, Sámi oahpaheaddjeoahpuid goahti/ Institutt for de samiske lærerutdanningene og ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Forskningsfeltet hennes er inkluderende opplæring og hun har publisert forskningsartikler og organisert flere samiske arrangementer for lærerstudenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Oda Kjær Eriksen er lulesame og bosatt på Hamarøy. Hun vokste opp på Ornes i Meløy kommune, sør for Bodø. Våren 2022 var Oda ferdig utdannet lærer. Hun tok master med tittelen Flerspråklighet i klasserommet – Matematikklæreres narrativer og erfaringer fra klasserommet med elever med norsk som andrespråk. Sammen med Siri Vindal deltok hun i et forskningsprosjekt om matematikkundervisninga for dagens og kommende generasjoners skoleelever. Dette var en del i det USN-ledede forskningsprosjektet Matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster (MIM).

Unni Jernberg er barnehagelærer og spesialpedagog og har 40 års erfaring fra barnehage og skole. Hun har vært redaktør i Verktøykassa, et inspirasjons- og idétidsskrift for barnehagen, utgitt av Pedagogisk Forum. Hun har utgitt bøkene Kreative aktiviteter for fire årstider (2015) og Barnehagens rammeplan i praksis- ledelse, omsorg og kompleksitet (2018, sammen med Bente Fønnebø).

Meerke Krihke Leine Bientie er sørsame, vokste opp på Snåsa og bor nå i Brekken i Røros kommune. Hun er utdannet i sørsamisk duedtie fra Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences i Kautokeino. Hun har en bachelor i sørsamisk språk, samisk kultur og samfunnsfag med fordypning i religionshistorie. Hennes røtter og liv er i det sørsamiske samfunnet. Hun har et stort engasjement for formidling av sørsamisk språk og kultur. Bientie er foreleser ved ulike barnehage- og allmennlærerutdanninger og andre utdanninger i Norge. Hun har også utviklet videoer som går dypere inn på sørsamisk språk, historie, håndverk og kulturtradisjoner.

Gunn-Tove Minde er sjøsame, oppvokst i den samiske delen av Grovfjord på grensen mellom Sør-Troms og nordre Nordland. Morsmålet til foreldrene var samisk, men de snakket ikke samisk til barna for at de skulle klare seg på skolen. Minde er utdannet sosiolog og jobber som førstelektor ved Institutt for vernepleie ved UIT campus Harstad, Norges arktiske universitet. De siste årene har hun vært tilknyttet Institutt for vernepleie, Harstad. Minde har utgitt to bøker, skrevet bokartikler, rapporter, artikler samt laget film om levemåten til eldre samer. Hun er medlem i foreningen Kystsamene og organisasjonen Norgga Sáráhkka.

Astrid Ingebjørg Swart er nordsame og vokste opp i Tana. Hun er utdannet pedagogisk kinesiolog og naturterapeut. Hun underviser i samisk sjamanisme og tradisjoner og er praktiserende samisk sjaman. Hun har gått i lære hos de samiske sjamanene, forfatterne Ailo Gaup og Eirik Myrhaug. Swarts grunnla i 2008 Sarahkkas, et kurs- og utdanningssenter innen sjamanisme. Hun er festivalsjef for Sarahkkafestivalen – en samisk urfolkfestival arrangert siden 2018. Hun tilbyr formidling av samiske tradisjoner gjennom joik, trommereiser og fortelling i barnehage og skole.

Ann-Mari Thomassen er leder på Várdobáiki samisk språksenter i Skánik – Evenskjer i Dielddanuori suohkan, Tjeldsund kommune. Hun er både markasame og lulesame og er samepolitisk engasjert og har i flere år vært politiker i Sametinget. Hun har arbeidet med samisk språk siden 1995 både som samisklærer på ulike skoler, prosjektmedarbeider på Evenes språkprosjekt som er forløperen til Várdobáiki språksenter. I tillegg har hun arbeidet som barnehageassistent i tidligere Sáráhká samisk barnehage og pedagogisk leder i Márkománák samisk barnehage. Hun har en bachelor i samisk språk og litteratur ved Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences i Kautokeino.

Venke Tørmænen er skoltesame, født og oppvokst i Sør-Varanger. Hun er utdannet barnehagelærer fra Dronning Maud Minne i Trondheim. Senere har hun studert finsk språk og kultur, samisk språk og kultur, samt flerkulturell forståelse og flerkulturell pedagogikk som gir godkjent undervisningskompetanse for barnehage, skole og videreutdanning. Hun har flere års erfaring som lærer. Hun har gått i lære i Skoltesamisk duodji/håndtverk og fatt opplæring i Skoltesamiske tradisjoner innen håndverk hos Matleena Fofonoff i Sevettijärvi i Finland.