Samiske stemmer i skolen (Heftet)

Forfatter:

Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen-Swart og Hege Merete Somby (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202755713
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Lærerutdanning og Praktisk-estetiske fag
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Praktisk-estetiske fag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samiske stemmer i skolen

I fagboka Samiske stemmer i skolen møter du ulike samiske lærere og formidlere fra hele Sápmi som forteller om samiske perspektiver og arbeid med å forstå urfolkstradisjoner og integrere det i en skolehverdag.

Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 (LK20) stiller større krav til at lærere skal være oppdatert på kunnskap om det samiske urfolket, deres historie, kultur og tradisjoner i Norge. Det innebærer at skoler og utdanningsinstitusjoner skal formidle fra hele det komplekse Sápmi og formidle samiske perspektiver og verdier som del av skolens pedagogikk. Samiske stemmer i skolen formidler kompleksiteten i Sápmi og er et nyttig bidrag for skoler og lærerutdanningen slik at urfolkskunnskap kan videreføres i den norske skolen.

Boka gir også inspirasjon til hvordan du som lærer kan implementere samiske perspektiver i din skolehverdag. Ved å benytte fortellinger der samer og samisk kultur og tradisjon blir omtalt som en naturlig del av norsk kultur og tradisjon, kan man motvirke eksotiske og stereotypiske fremstillinger.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Bente Fønnebø er førstelektor i kunstfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser barnehagelærerstudenter innen kunnskaps- og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fønnebø er barnehagelærer med spesialområde kunsthistorie og spesialpedagogikk og har hovedfag i tegning fra SHKS. Hun er også utdannet arkeolog.

Fønnebø har illustrert en rekke fagbøker bl.a for Cappelen Damm Akademisk, Gyldendal Forlag, Solum og Unipub Forlag. Hun er medlem av Tegnerforbundet og har et tjuetalls utstillinger innen tegning og leire bak seg. Hun har utgitt flere bøker, bl.a Kunstneriske bevegelser i barnehagen og Å tegne sammen. Hun er også en av redaktørene for Samiske stemmer i barnehagen og Barnehagens rammeplan i praksis. Les mer om Fønnebø på OsloMet - storbyuniversitetet.

Anne Lise Johnsen Swart har samisk bakgrunn. Hun er foredragsholder, kulturformidler og har mastergrad i sosialt arbeid med et urfolksperspektiv. Swart har jobbet innenfor psykisk helse og rus, de siste ti årene i spesialisthelsetjenesten. Siden 2016 har hun undervist ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet, om temaene samisk kultur og identitet og kultursensitivitet. Swart er en av grunnleggerne til Sami Gold Source, som ble etablert i 2008. Ut over det har hun vært opptatt av å synliggjøre samisk kultur, identitet og historie, samt sang og joiketradisjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Unni Jernberg er barnehagelærer og spesialpedagog og har 40 års erfaring fra barnehage og skole. Hun har vært redaktør i Verktøykassa, et inspirasjons- og idétidsskrift for barnehagen, utgitt av Pedagogisk Forum. Hun har utgitt bøkene Kreative aktiviteter for fire årstider (2015) og Barnehagens rammeplan i praksis- ledelse, omsorg og kompleksitet (2018, sammen med Bente Fønnebø).