Å tegne sammen (Heftet)

Forfatter:

Bente Fønnebø

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202568733
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Estetiske fag , Barnehagelærerutdanning og Kunst, kultur og kreativitet
Fag: Estetiske fag, Kunst, kultur og kreativitet
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å tegne sammen

I denne boka viser Fønnebø hvordan vi kan utforske og delta i tegneprosesser der glede, fortelling og improvisasjon fremmes. Forfatteren tar opp barnetegningens vilkår i dagens pedagogiske miljøer. Hun hevder at det trengs ny giv for tegning som et dynamisk fag, og at det å tegne kan inngå i mange spennende sammenhenger og prosjekter. Bokas kjernebudskap er å utvide hvordan vi tenker om det å tegne sammen og løfter frem det å modellere god tegneadferd. I boka drøftes barnetegningens historie i lys av kunstpedagogiske røtter. Nyere forskning med vekt på tegning, samhandling og fellesskap er også sentralt.

Boka er gjennomillustrert med egne foto og disse kan ses som visuelle fototekster og utgjør en viktig del av bokas innhold, særlig knyttet til det empiriske materialet som formidles.

Målgruppa er barnehagelærerstudenter, barnehagelærere, forskere og kunstformidlere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Bente Fønnebø er førstelektor i kunstfag ved Institutt for barnehagelærere, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser barnehagelærerstudenter innen kunnskaps- og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fønnebø er barnehagelærer med spesialområde kunsthistorie og spesialpedagogikk og har hovedfag i tegning fra SHKS. Hun er også utdannet arkeolog.

Fønnebø har illustrert en rekke fagbøker bl.a for Cappelen Damm Akademisk, Gyldendal Forlag, Solum og Unipub Forlag. Hun er medlem av Tegnerforbundet og har et tjuetalls utstillinger innen tegning og leire bak seg.