Å tegne sammen (Heftet)

Forfatter:

Bente Fønnebø

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 200
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202568733
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Estetiske fag , Barnehagelærerutdanning og Kunst, kultur og kreativitet
Fag: Estetiske fag, Kunst, kultur og kreativitet, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å tegne sammen

Å tegne sammen handler om å utforske tegneprosesser hvor glede, fortelling og improvisasjon kan gi næring til tegnesamtaler, samhandling og fellesskap. Forfatteren tar opp barnetegningens vilkår i pedagogiske miljøer. Hun hevder at det trengs ny giv for tegning som et dynamisk kunstfag. Å tegne sammen kan inngå i mange spennende sammenhenger og prosjekter. Forfatteren ønsker å utvide hvordan vi tenker om det å tegne. Fagboka er forskningsbasert og forfatterens egen forskning ses i sammenheng med danning gjennom kunst og aktuell forskning om tegning, rabbel og barnetegning.

Boka er gjennomillustrert med egne foto og disse kan ses som visuelle fototekster og utgjør en viktig del av bokas innhold, særlig knyttet til det empiriske materialet som formidles.

Målgruppa er barnehagelærerstudenter, barnehagelærere, forskere og kunstformidlere.

Til toppen

Jeg har med stor interesse lest den nye boken til Bente Fønnebø; Å tegne sammen. Boken tar for seg noen perspektiver på tegning som pedagoger i barnehage og skole kan ha stor glede av i sitt arbeid.
Henrik Thaulow, Steinerbladet 2020/#1

Andre aktuelle titler

Presse Å tegne sammen

Alle kan tegne

Tegn mer! Boken er rikt illustrert og inneholder forslag, beskrivelser og begrunnelse – langt mer enn det som her er nevnt. Jeg anbefaler å kjøpe den til inspirasjon i barnehage, skole og hjem.

Henrik Thaulow, Steinerbladet 2020 / #1Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Bente Fønnebø er førstelektor i kunstfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser barnehagelærerstudenter innen kunnskaps- og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fønnebø er barnehagelærer med spesialområde kunsthistorie og spesialpedagogikk og har hovedfag i tegning fra SHKS. Hun er også utdannet arkeolog.

Fønnebø har illustrert en rekke fagbøker bl.a for Cappelen Damm Akademisk, Gyldendal Forlag, Solum og Unipub Forlag. Hun er medlem av Tegnerforbundet og har et tjuetalls utstillinger innen tegning og leire bak seg. Hun har utgitt flere bøker, bl.a Kunstneriske bevegelser i barnehagen og Å tegne sammen. Hun er også en av redaktørene for Samiske stemmer i barnehagen og Barnehagens rammeplan i praksis. Les mer om Fønnebø på OsloMet - storbyuniversitetet.