Anne Lise Johnsen-Swart
© Foto_Trygve Johnsen

Anne Lise Johnsen-Swart

Anne Lise Johnsen-Swart er nordsame, vokst opp i Tana. Hun har mastergrad i sosialt arbeid med et urfolksperspektiv som innbefatter blant annet studie av russiske urfolkskvinner. Hun har jobbet innenfor psykisk helse og rus, i spesialisthelsetjenesten. I årrekker har Johnsen-Swart vært foreleser i samisk kultur og identitet, og kultursensitivitet ved barnehagelærerutdanningen - og lærerutdanninger samt barnevernsutdanning. Hun er en av grunnleggerne av Samigoldsource, etablert i 2008 med mål om å synliggjøre samisk kultur, identitet og historie, sang- og joiketradisjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform