Samiske stemmer i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen-Swart og Unni Jernberg (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202664619
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Samfunn, religion, livssyn og etikk , Barnehagelærerutdanning og Kunst, kultur og kreativitet
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Kunst, kultur og kreativitet, Samfunn, religion, livssyn og etikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samiske stemmer i barnehagen

Samiske stemmer i barnehagen er en fagbok som fokuserer på å ivareta urfolks rettigheter nedfelt i FNs barnekonvensjon. Etter rammeplan i 2017 skal alle barnehager formidle og gi barn kjennskap til samiske urfolks språk, verdier, historie og tradisjoner. I boken møter du samiske kulturformidlere, ledere og barnehagelærere med lulesamisk, nord- og sørsamisk, skoltesamisk og sjøsamisk bakgrunn og perspektiver. Samisk historie, tradisjoner og kultur kan bidra til ny kunnskap om og refleksjon over måter å tenke medvirkning, danning og bærekraftig utvikling.

Boken handler om mer enn å formidle samisk historie, kultur og tradisjoner. Den formidler også ulike veier til kulturell, språklig og pedagogisk tenkning i barnehagen. Den handler om ulike innganger til kulturelt mangfold og hvordan kultursensitivitet kan bidra til respekt og likeverd. Forfatterne ønsker å inspirere til kritisk refleksjon og bidra til å videreutvikle den pedagogiske tenkningen som allerede finnes i dagens barnehager.

Samisiske stemmer i barnehagen henvender seg først og fremst til studenter på barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehagen. Boken henvender seg også til studenter på ulike kulturstudier og andre relevante utdanninger. Den er også interessant for forskere og andre interesserte.

Bidragsytere i boken er: Laila Alexandersen Nutti, Meerke Krihke Leine Bientie, Birgit Åshild Andersen, Anne Lise Johnsen Swart, Venke Tørmænen, Máre Helander, Bente Fønnebø, Ante Mikkel Gaup, Gunn Tove Minde, Birgit Somby, Unni Jernberg, Aino Linnea Danielsen, Lilian Urheim, Sigrid Frostvoll, Astrid Ingebjørg Swart, Liisa-Rávná Finbog, Hanna-Maaria Kiprianoff, Kristin Roen, Sissel Varsi, Per Isak Vars og May Lise Vars Ingebrigtsen.

Til toppen

Arrangementer

Andre aktuelle titler

Presse Samiske stemmer i barnehagen

Boka er gjennomarbeidet både faglig, språklig og estetisk. Den har et rikt tilfang av illustrasjoner. Billedstoffet gir boka en vesentlig dimensjon ut over teksten. Formgivingen er innbydende og gjør den lett å lese. Den har bred marg med utfyllende kommentarer, henvisninger og illustrasjoner. Hvert kapittel har gode refleksjonsspørsmål.

Jeg mener boka vil løfte samer og samisk kultur ut av lærebøkenes taushet. Den er aktuell for en større målgruppe enn den som den primært sikter mot. For det er flere yrkesgrupper som savner og mangler den grunnleggende kunnskapen om samer og den flerkulturelle utfordringer som beskrives og drøftes. Forfatterne bærer med seg stemmene og fortellingene til generasjoner før dem.

Ingeborg Tveter Thoresen, forebygging.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju

– Samiske perspektiver kan bidra til å gjøre den norske barnehagen enda bedre
Les intervju med redaktør Unni Jernberg og flere bidragsytere i boken Samiske stemmer i barnehagen på barnehage.no 13. september 2021.

Til toppen

Forfatter(e)

Bente Fønnebø er dosent i kunstfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser barnehagelærerstudenter innen kunnskaps- og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fønnebø er barnehagelærer med spesialområde kunsthistorie og spesialpedagogikk og har hovedfag i tegning fra SHKS. Hun er også utdannet arkeolog.

Fønnebø har illustrert en rekke fagbøker bl.a for Cappelen Damm Akademisk, Gyldendal Forlag, Solum og Unipub Forlag. Hun er medlem av Tegnerforbundet og har et tjuetalls utstillinger innen tegning og leire bak seg. Hun har utgitt flere bøker, bl.a Kunstneriske bevegelser i barnehagen og Å tegne sammen. Hun er også en av redaktørene for Samiske stemmer i barnehagen og Barnehagens rammeplan i praksis. Les mer om Fønnebø på OsloMet - storbyuniversitetet.

Anne Lise Johnsen-Swart er nordsame, vokst opp i Tana. Hun har mastergrad i sosialt arbeid med et urfolksperspektiv som innbefatter blant annet studie av russiske urfolkskvinner. Hun har jobbet innenfor psykisk helse og rus, i spesialisthelsetjenesten. I årrekker har Johnsen-Swart vært foreleser i samisk kultur og identitet, og kultursensitivitet ved barnehagelærerutdanningen - og lærerutdanninger samt barnevernsutdanning. Hun er en av grunnleggerne av Samigoldsource, etablert i 2008 med mål om å synliggjøre samisk kultur, identitet og historie, sang- og joiketradisjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Unni Jernberg er barnehagelærer og spesialpedagog og har 40 års erfaring fra barnehage og skole. Hun har vært redaktør i Verktøykassa, et inspirasjons- og idétidsskrift for barnehagen, utgitt av Pedagogisk Forum. Hun har utgitt bøkene Kreative aktiviteter for fire årstider (2015) og Barnehagens rammeplan i praksis- ledelse, omsorg og kompleksitet (2018, sammen med Bente Fønnebø).

Gunn-Tove Minde er sjøsame, oppvokst i den samiske delen av Grovfjord på grensen mellom Sør-Troms og nordre Nordland. Morsmålet til foreldrene var samisk, men de snakket ikke samisk til barna for at de skulle klare seg på skolen. Minde er utdannet sosiolog og jobber som førstelektor ved Institutt for vernepleie ved UIT campus Harstad, Norges arktiske universitet. De siste årene har hun vært tilknyttet Institutt for vernepleie, Harstad. Minde har utgitt to bøker, skrevet bokartikler, rapporter, artikler samt laget film om levemåten til eldre samer. Hun er medlem i foreningen Kystsamene og organisasjonen Norgga Sáráhkka.

Meerke Krihke Leine Bientie er sørsame, vokste opp på Snåsa og bor nå i Brekken i Røros kommune. Hun er utdannet i sørsamisk duedtie fra Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences i Kautokeino. Hun har en bachelor i sørsamisk språk, samisk kultur og samfunnsfag med fordypning i religionshistorie. Hennes røtter og liv er i det sørsamiske samfunnet. Hun har et stort engasjement for formidling av sørsamisk språk og kultur. Bientie er foreleser ved ulike barnehage- og allmennlærerutdanninger og andre utdanninger i Norge. Hun har også utviklet videoer som går dypere inn på sørsamisk språk, historie, håndverk og kulturtradisjoner.

Venke Tørmænen er skoltesame, født og oppvokst i Sør-Varanger. Hun er utdannet barnehagelærer fra Dronning Maud Minne i Trondheim. Senere har hun studert finsk språk og kultur, samisk språk og kultur, samt flerkulturell forståelse og flerkulturell pedagogikk som gir godkjent undervisningskompetanse for barnehage, skole og videreutdanning. Hun har flere års erfaring som lærer. Hun har gått i lære i Skoltesamisk duodji/håndtverk og fatt opplæring i Skoltesamiske tradisjoner innen håndverk hos Matleena Fofonoff i Sevettijärvi i Finland.

Astrid Ingebjørg Swart er nordsame og vokste opp i Tana. Hun er utdannet pedagogisk kinesiolog og naturterapeut. Hun underviser i samisk sjamanisme og tradisjoner og er praktiserende samisk sjaman. Hun har gått i lære hos de samiske sjamanene, forfatterne Ailo Gaup og Eirik Myrhaug. Swarts grunnla i 2008 Sarahkkas, et kurs- og utdanningssenter innen sjamanisme. Hun er festivalsjef for Sarahkkafestivalen – en samisk urfolkfestival arrangert siden 2018. Hun tilbyr formidling av samiske tradisjoner gjennom joik, trommereiser og fortelling i barnehage og skole.