Samiske stemmer i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen-Swart og Unni Jernberg (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202664619
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Samfunn, religion, livssyn og etikk , Barnehagelærerutdanning og Kunst, kultur og kreativitet
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Kunst, kultur og kreativitet, Samfunn, religion, livssyn og etikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Samiske stemmer i barnehagen

Samiske stemmer i barnehagen er en fagbok som fokuserer på å ivareta urfolks rettigheter nedfelt i FNs barnekonvensjon. Etter rammeplan i 2017 skal alle barnehager formidle og gi barn kjennskap til samiske urfolks språk, verdier, historie og tradisjoner. I boken møter du samiske kulturformidlere, ledere og barnehagelærere med lulesamisk, nord- og sørsamisk, skoltesamisk og sjøsamisk bakgrunn og perspektiver. Samisk historie, tradisjoner og kultur kan bidra til ny kunnskap om og refleksjon over måter å tenke medvirkning, danning og bærekraftig utvikling.

Boken handler om mer enn å formidle samisk historie, kultur og tradisjoner. Den formidler også ulike veier til kulturell, språklig og pedagogisk tenkning i barnehagen. Den handler om ulike innganger til kulturelt mangfold og hvordan kultursensitivitet kan bidra til respekt og likeverd. Forfatterne ønsker å inspirere til kritisk refleksjon og bidra til å videreutvikle den pedagogiske tenkningen som allerede finnes i dagens barnehager.

Samisiske stemmer i barnehagen henvender seg først og fremst til studenter på barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehagen. Boken henvender seg også til studenter på ulike kulturstudier og andre relevante utdanninger. Den er også interessant for forskere og andre interesserte.

Bidragsytere i boken er: Laila Alexandersen Nutti, Meerke Krihke Leine Bientie, Birgit Åshild Andersen, Anne Lise Johnsen Swart, Venke Tørmænen, Máre Helander, Bente Fønnebø, Ante Mikkel Gaup, Gunn Tove Minde, Birgit Somby, Unni Jernberg, Aino Linnea Danielsen, Lilian Urheim, Sigrid Frostvoll, Astrid Ingebjørg Swart, Liisa-Rávná Finbog, Hanna-Maaria Kiprianoff, Kristin Roen, Sissel Varsi, Per Isak Vars og May Lise Vars Ingebrigtsen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Samiske stemmer i barnehagen

Boka er gjennomarbeidet både faglig, språklig og estetisk. Den har et rikt tilfang av illustrasjoner. Billedstoffet gir boka en vesentlig dimensjon ut over teksten. Formgivingen er innbydende og gjør den lett å lese. Den har bred marg med utfyllende kommentarer, henvisninger og illustrasjoner. Hvert kapittel har gode refleksjonsspørsmål.

Jeg mener boka vil løfte samer og samisk kultur ut av lærebøkenes taushet. Den er aktuell for en større målgruppe enn den som den primært sikter mot. For det er flere yrkesgrupper som savner og mangler den grunnleggende kunnskapen om samer og den flerkulturelle utfordringer som beskrives og drøftes. Forfatterne bærer med seg stemmene og fortellingene til generasjoner før dem.

Ingeborg Tveter Thoresen, forebygging.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju

– Samiske perspektiver kan bidra til å gjøre den norske barnehagen enda bedre
Les intervju med redaktør Unni Jernberg og flere bidragsytere i boken Samiske stemmer i barnehagen på barnehage.no 13. september 2021.

Til toppen

Forfatter(e)

Bente Fønnebø er førstelektor i kunstfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser barnehagelærerstudenter innen kunnskaps- og fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fønnebø er barnehagelærer med spesialområde kunsthistorie og spesialpedagogikk og har hovedfag i tegning fra SHKS. Hun er også utdannet arkeolog.

Fønnebø har illustrert en rekke fagbøker bl.a for Cappelen Damm Akademisk, Gyldendal Forlag, Solum og Unipub Forlag. Hun er medlem av Tegnerforbundet og har et tjuetalls utstillinger innen tegning og leire bak seg. Hun har utgitt flere bøker, bl.a Kunstneriske bevegelser i barnehagen og Å tegne sammen. Hun er også en av redaktørene for Samiske stemmer i barnehagen og Barnehagens rammeplan i praksis. Les mer om Fønnebø på OsloMet - storbyuniversitetet.

Anne Lise Johnsen Swart har samisk bakgrunn. Hun er foredragsholder, kulturformidler og har mastergrad i sosialt arbeid med et urfolksperspektiv. Swart har jobbet innenfor psykisk helse og rus, de siste ti årene i spesialisthelsetjenesten. Siden 2016 har hun undervist ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet, om temaene samisk kultur og identitet og kultursensitivitet. Swart er en av grunnleggerne til Sami Gold Source, som ble etablert i 2008. Ut over det har hun vært opptatt av å synliggjøre samisk kultur, identitet og historie, samt sang og joiketradisjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

Unni Jernberg er barnehagelærer og spesialpedagog og har 40 års erfaring fra barnehage og skole. Hun har vært redaktør i Verktøykassa, et inspirasjons- og idétidsskrift for barnehagen, utgitt av Pedagogisk Forum. Hun har utgitt bøkene Kreative aktiviteter for fire årstider (2015) og Barnehagens rammeplan i praksis- ledelse, omsorg og kompleksitet (2018, sammen med Bente Fønnebø).