Oda Kjær Eriksen
© @Jørgen Sandvik

Oda Kjær Eriksen

Oda Kjær Eriksen er lulesame og bosatt på Hamarøy. Hun vokste opp på Ornes i Meløy kommune, sør for Bodø. Våren 2022 var Oda ferdig utdannet lærer. Hun tok master med tittelen Flerspråklighet i klasserommet – Matematikklæreres narrativer og erfaringer fra klasserommet med elever med norsk som andrespråk. Sammen med Siri Vindal deltok hun i et forskningsprosjekt om matematikkundervisninga for dagens og kommende generasjoners skoleelever. Dette var en del i det USN-ledede forskningsprosjektet Matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster (MIM).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform