Ann-Mari Thomassen
© @Kjersti Myrnes Balto

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen er leder på Várdobáiki samisk språksenter i Skánik – Evenskjer i Dielddanuori suohkan, Tjeldsund kommune. Hun er både markasame og lulesame og er samepolitisk engasjert og har i flere år vært politiker i Sametinget. Hun har arbeidet med samisk språk siden 1995 både som samisklærer på ulike skoler, prosjektmedarbeider på Evenes språkprosjekt som er forløperen til Várdobáiki språksenter. I tillegg har hun arbeidet som barnehageassistent i tidligere Sáráhká samisk barnehage og pedagogisk leder i Márkománák samisk barnehage. Hun har en bachelor i samisk språk og litteratur ved Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences i Kautokeino.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform