Produktiv motivasjon i arbeidslivet (Heftet)

Forfatter:

Robert Buch, Anders Dysvik og Bård Kuvaas (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 324
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Oversatt av: Holmes, Inger Sverreson
ISBN: 9788202394738
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Fag: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Produktiv motivasjon i arbeidslivet

Hva vet vi om hva som motiverer medarbeidere? Ved å presentere ulike motivasjonsteorier og forskningsfunn relatert til disse teoriene, gir denne boken en forståelse av hva som skal til for å motivere ansatte, og dermed fremme organisasjoners effektivitet. Den inkluderer forskning gjennomført på både individ- og arbeidsgruppenivå, og beskriver en rekke nye interessante og viktige forskningsfunn. For eksempel drøfter den hvordan man kan best utforme jobber for at de skal være mest mulig motiverende, og hvilken betydning motivasjonsklimaet på jobb har for kvaliteten på ansattes motivasjon og prestasjon.

Produktiv motivasjon i arbeidslivet tar ikke bare for seg hvordan man kan motivere medarbeidere, men også hvordan man kan demotivere dem. For eksempel handler et kapittel om usunne arbeidsbetingelser i organisasjoner og om ineffektive og destruktive ledere som demotiverer sine medarbeidere. Boken skiller mellom ulike typer av motivasjon (indre, ytre og prososial motivasjon), og presenterer forskning som indikerer at organisasjoner bør søke å fremme de ansattes indre og prososiale motivasjon, fremfor ytre motivasjon, i jobbsammenheng.

Produktiv motivasjon i arbeidslivet er grundig faglig og forskningsmessig forankret, og spesielt nyttig for ledere, konsulenter og studenter i organisasjon og ledelse.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Robert Buch er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har doktorgrad fra Handelshøyskolen BI. Hans forskningsinteresser og undervisningsansvar omfatter organisasjonsatferd, ledelse og personalledelse/human resource management (HRM). Han har publisert sine vitenskapelige arbeid i tidsskrifter som Journal of Vocational Behavior, The Leadership Quarterly, Journal of Management Studies, Human Resource Management, International Journal of Human Resource Management, og European Journal of Work and Organizational Psychology.

Anders Dysvik er professor i organisasjon og ledelse ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Han er utdannet yrkesoffiser ved Luftkrigsskolen, operativ linje. Etter plikttjenesten fullførte han hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo etterfulgt av Ph.D-graden ved Handelshøyskolen BI. Han har publisert sin forskning i en rekke internasjonalt anerkjente journaler, og sitter i flere redaksjonsråd. Han er en mye brukt foredragsholder og rådgiver for offentlige og private virksomheter

Bård Kuvaas er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI. Hans forskningsinteresser ligger innenfor organisasjonsatferd og HR. Han har publisert en rekke artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter og er norsk HR-ambassadør for HR-divisjonen til Academy of Management. I tillegg til å undervise studenter på Master of Science- og doktorgradsnivå og på etterutdanning i Norge og i Kina, er han gjestekommentator i Dagens Næringsliv. Han mottok BIs treårige pris for fremragende forskning i 2016.

Jan Ketil Arnulf er professor ved Handelshøyskolen BI, der han forsker og underviser i ledelse og lederutvikling. Han har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo og er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi samt i klinisk psykologi. Han har erfaring fra lederutvikling og lederutvelgelse i både offentlig og privat sektor. De senere årene har Arnulf jobbet med tverrkulturell lederutvikling i rollen som dekan for BIs lederutdanningsprogram i Kina.

er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring som oppdragsforsker og har arbeidet tett med over 50 organisasjoner. Hans forskning tar for seg drivkrefter og praksis for vekstprosesser og ekstraordinær skaperkraft i organisasjoner. Han har publisert i ledende internasjonale journaler, handbøker og bøker om positive organisasjonsendringer, identitetsforming, håp, undring, kunnskapsledelse og kvalitativ forskningsmetodikk. Carlsen er for tiden medredaktør for tidsskriftet Management Learning.

Ståle Einarsen (ph.d.) er professor i arbeids- og organisasjonspsykolog ved Universitet i Bergen og leder for Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) og Bergen Bullying Research Group som særlig arbeider med å kartlegge årsaker, konsekvenser og håndtering av mobbing, trakassering og destruktiv ledelse i arbeidslivet. Han er utdannet klinisk psykolog fra Universitetet i Bergen og har sin doktoravhandling om mobbing i arbeidslivet fra samme institusjon.  Einarsen har utgitt en lagt rekke fagbøker på norsk og engelsk, samt et stort antall forskningsartikler i anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.  

Lars Glasø (Ph.D) er professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han er utdannet klinisk psykolog og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Glasø arbeidet som organisasjonskonsulent og lederutvikler i 15 år før han begynte sin karriere i Akademia. Glasø har skrevet mange artikler og bokkapitler om blant annet konstruktiv og destruktiv ledelse, lederutvikling, emosjoner i arbeidslivet, konsultasjon og endring, samt mobbing i arbeidslivet. Glasø underviser på Master of Science-, Master of Management-, Executive Master- og Ph.D-programmet ved BI.

Karoline Hofslett Kopperud er førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har flere års erfaring som lederutvikler for offentlige og private organisasjoner, der hun har lagt særlig vekt på styrkebasert ledelse og utvikling. Kopperuds forskning og undervisning omfatter områdene ledelse, arbeidsglede og emosjoner, rekruttering og karriereutvikling. Hun har publisert sine arbeider i internasjonale tidsskrifter og har vært bidragsyter i det nordiske forskningsprosjektet «Positive factors at work».

Jon Anders Lone er rådgiver i Agenda Kaupang hvor han jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling. Han har nettopp levert sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo om arbeidsmiljøkartlegging i kunnskapsintensive organisasjoner. Lone har publisert vitenskapelige artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter og er medforfatter av boka Medarbeiderundersøkelser – en praktisk håndbok (Gyldendal Akademisk, 2014).

Øyvind Lund Martinsen er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI og Professor II i ledelse ved Forsvarets Høyskole. For tiden er han instituttleder ved institutt for Ledelse og Organisasjon ved BI. Han forsker og publiserer innen tema som kreativitet, motivasjon, ledelse, personlighetspsykologi og pedagogisk psykologi. Han underviser på BIs Master of Science, Executive Master of Management og doktorgrad og holder årlig en rekke foredrag ved konferanser og andre arrangementer.

Christina Nerstad (ph.d.) er postdoktorstipendiat ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning omfatter temaområdene organisasjonsatferd og forvaltning av menneskelige ressurser (HRM), med hovedfokus på temaene arbeidsmiljø/klima, motivasjon, prestasjon, ledelse, kunnskapsledelse, helse og velvære. Hennes forskning har blitt publisert i tidsskrifter som Academy of Management Journal, Human Resource Management, Personnel Review, og Journal of Applied Social Psychology.

Astrid Richardsen er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI og dekan for BIs Master of Science-program i ledelse og organisasjonspsykologi. Hun har en doktorgrad i psykologi fra McGill University i Montreal. Richardsen har publisert en rekke artikler og bokkapitler om helse og velvære i arbeidslivet, om stress, utbrenthet og jobbengasjement og om kvinner og ledelse. Hun har holdt foredrag om utbrenthet, engasjement og motivasjon i arbeidslivet for en rekke offentlige og private virksomheter.

Miha Škerlavaj er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI, og førsteamanuensis 2 i ledelse ved økonomifakultetet ved Universitetet i Ljubljana, Slovenia. Han interesserer seg for organisasjonsatferd, organisasjonsutvikling og -endring. Aktuelle emner er prososial motivasjon, proaktiv atferd på arbeidsplassen (endring, læring, kreativitet, innovasjon), kunnskapsskjuling og beslektede temaer. Hans vitenskapelige arbeider er publisert i anerkjente ledelsestidsskrifter som Academy of Management Journal og Leadership Quarterly.

Therese Sverdrup er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hennes forskningsinteresser ligger innenfor tema som ledelse, teamarbeid, den psykologiske kontrakten og relasjoner på arbeidsplassen. Hun er tilknyttet FOCUS-programmet ved NHH, der formålet er å gjennomføre høykvalitetsforskning i samarbeid med næringslivet. Hun underviser både bachelor- og masterstudenter ved NHH i fag som Psykologi og ledelse og Team og teamledelse. Hun er også involvert i flere av NHHs executive-programmer, og holder også foredrag for private og offentlige bedrifter basert på sin forskning.