Miha Škerlavaj
© Foto: Torbjørn Brovold, Handelshøyskolen BI

Miha Škerlavaj

Miha Škerlavaj er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI, og førsteamanuensis 2 i ledelse ved økonomifakultetet ved Universitetet i Ljubljana, Slovenia. Han interesserer seg for organisasjonsatferd, organisasjonsutvikling og -endring. Aktuelle emner er prososial motivasjon, proaktiv atferd på arbeidsplassen (endring, læring, kreativitet, innovasjon), kunnskapsskjuling og beslektede temaer. Hans vitenskapelige arbeider er publisert i anerkjente ledelsestidsskrifter som Academy of Management Journal og Leadership Quarterly.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform