Arne Carlsen
© Fotograf: Siv Heidi Breivik

Arne Carlsen

er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har bred erfaring som oppdragsforsker og har arbeidet tett med over 50 organisasjoner. Hans forskning tar for seg drivkrefter og praksis for vekstprosesser og ekstraordinær skaperkraft i organisasjoner. Han har publisert i ledende internasjonale journaler, handbøker og bøker om positive organisasjonsendringer, identitetsforming, håp, undring, kunnskapsledelse og kvalitativ forskningsmetodikk. Carlsen er for tiden medredaktør for tidsskriftet Management Learning.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform