Ståle Einarsen

Ståle Einarsen (ph.d.) er professor i arbeids- og organisasjonspsykolog ved Universitet i Bergen og leder for Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) og Bergen Bullying Research Group som særlig arbeider med å kartlegge årsaker, konsekvenser og håndtering av mobbing, trakassering og destruktiv ledelse i arbeidslivet. Han er utdannet klinisk psykolog fra Universitetet i Bergen og har sin doktoravhandling om mobbing i arbeidslivet fra samme institusjon.  Einarsen har utgitt en lagt rekke fagbøker på norsk og engelsk, samt et stort antall forskningsartikler i anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.  

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform