Astrid Richardsen

Astrid Richardsen

Astrid Richardsen er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI og dekan for BIs Master of Science-program i ledelse og organisasjonspsykologi. Hun har en doktorgrad i psykologi fra McGill University i Montreal. Richardsen har publisert en rekke artikler og bokkapitler om helse og velvære i arbeidslivet, om stress, utbrenthet og jobbengasjement og om kvinner og ledelse. Hun har holdt foredrag om utbrenthet, engasjement og motivasjon i arbeidslivet for en rekke offentlige og private virksomheter.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform