Et praksisperspektiv på ledelse (Heftet)

Forfatter:

Roger Klev og Ola Edvin Vie (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 193
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202394721
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Et praksisperspektiv på ledelse

I Et praksisperspektiv på ledelse er det sentrale punkt at organisasjonens ledelse formes gjennom det daglige arbeid, og at man derfor må flytte blikket fra de formelle ledelsesoppgavene til lederens daglige gjøremål.

Ledelse er i dette perspektivet en form for håndverk hvor man til enhver tid må ta standpunkt, kommunisere og samhandle med andre mennesker. I likhet med andre håndverksfag læres ledelse best gjennom egne erfaringer, enten disse oppnås ved selv å være leder eller ved observasjon av andre. Samtidig spiller fag og teori en viktig rolle i refleksjonsprosesser som gjør erfaring om til praktisk relevant kunnskap.

Vi håper at boka, med sine mange ferske og interessante caser fra norsk næringsliv, vil gi leseren inspirasjon til å reflektere over ledelse, og at mange ledere vil følge opp bokas problemstillinger i praksis. Samtidig ønsker vi å inspirere til en diskusjon om ledelse som i større grad tar utgangspunkt i lederens hverdag. Denne kan, som vi vet, være preget av kompleksitet og usikkerhet, urealistiske krav og forventninger, prestasjonsjag og ikke minst emosjonelt og følelsesmessig press.

Bidragsytere: Erlend Dehlin, Frode Heldal, Jonas A. Ingvaldsen, Roger Klev, Ingunn Hybertsen Lysø, Torild Oddane, Ola Edvin Vie og Håvard Åsvoll.

Til toppen

Forfatter(e)

Roger Klev har vært førsteamanuensis i organisasjonsutvikling ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og er nå ansvarlig for lederutvikling i Reinertsen AS. Sammen med professor Morten Levin har han nettopp utgitt boken Participative Transformation: Learning and Development in Practising Change (Gower, 2012), og sammen med Arne Carlsen og Georg von Krogh har han redigert boken The Dynamics of Professional Service Work (Palgrave, 2004).

Ola Edvin Vie er førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Han disputerte i 2009 med avhandlingen «Shadowing managers engaged in care: Discovering the emotional nature of managerial work». Han har i tillegg publisert journalartikler og tre kapitler i Stäffan Tangblad (red.) The Work of Managers, Oxford University Press.
Erlend Dehlin (f. 1974) er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Trondheim og førsteamanuensis II ved NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og har doktorgrad fra samme institutt innen organisering, ledelse og improvisasjon. Han arbeider som forsker, konsulent og foredragsholder, med spesielt engasjement innen områder som hverdagsledelse, kunnskapsledelse, endringsledelse og læring, innovasjon, prosjektledelse samt leder- og organisasjonsutvikling.

Frode Heldal (f. 1975) er sivilingeniør fra NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og har doktorgrad fra samme sted med en avhandling om teamarbeid og samhandling ved sykehus. Han jobber som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Trondheim, hvor han har ansvaret for masterprogrammet master i teknologiledelse. Heldal har bred praktisk erfaring gjennom flere års arbeid som konsulent, hvor han har jobbet mye med ledere, ledergrupper og organisasjonsutvikling. De siste årene har hovedområdet vært akutt-tjenester og organisering og ledelse av disse, både gjennom praksis og forskning.

Ingunn Hybertsen Lysø er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Avdeling for Ledelse og Internasjonalt Samarbeid (ALIS) og seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning. Hun er utdannet pedagog fra NTNU med doktorgrad fra 2010 om lederes læring gjennom deltakelse i lederutviklingsprogrammer. Hennes undervisning er innen organisasjon, ledelse, HRM, pedagogikk og metode. Lysø forsker på hvordan deltakelse i programmer for utvikling og utdanning av ledere på tvers av ulike sektorer bidrar til læring og utvikling på individ-, organisasjons- og systemnivå. Andre forskningsinteresser er hva som skjer i praksisfellesskap i internasjonale operasjoner og i organisatoriske endringsprosesser med tanke på læring. Lysøs forskning er publisert i International Journal of Training and Development (IJTD) og Advances in Developing Human Resource (ADHR).

Jonas A. Ingvaldsen (f. 1984) er sivilingeniør fra NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og har doktorgrad fra samme sted med en avhandling om arbeidsorganisering i norsk industri. Han jobber som forsker ved SINTEF Raufoss Manufacturing med prosjekter om lean produksjon, kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring. Faglige interesser inkluderer teamorganisering, medvirkning og den norske modellen. Ingvaldsen underviser og veileder studenter ved masterprogrammet i industriell
økonomi og teknologiledelse, NTNU.

Torild Oddane (f. 1965) er sivilingeniør fra NTNU, Institutt for Industriel løkonomi og teknologiledelse, og har doktorgrad fra samme sted med en avhandling om effekten av lederutviklingsprogrammer. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Trondheim. Forskningsinteressene hennes er innenfor områdene kreativitet, innovasjon og ledelse.

Håvard Åsvoll (f. 1976) har en doktorgrad i pedagogikk fra NTNU. Han er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse. Forskningsinteressene og publikasjonene fokuserer på skapende og (taus) kunnskapsutøvelse for innovasjonsledere, entreprenører, lærere, fotballtrenere og forskere.