Anders Dysvik
© Foto - Nicolas Tourrenc

Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor i organisasjon og ledelse ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Han er utdannet yrkesoffiser ved Luftkrigsskolen, operativ linje. Etter plikttjenesten fullførte han hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo etterfulgt av Ph.D-graden ved Handelshøyskolen BI. Han har publisert sin forskning i en rekke internasjonalt anerkjente journaler, og sitter i flere redaksjonsråd. Han er en mye brukt foredragsholder og rådgiver for offentlige og private virksomheter

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform