Hans Nielsen Hauge (Heftet)

Fra samfunnsfiende til ikon

Forfatter:

Knut Dørum og Helje Kringlebotn Sødal (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 248
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202561673
Kategori: Religion , Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon kaster et nytt og tankevekkende lys over Hans Nielsen Hauge (1771–1824) og den innflytelsesrike bevegelsen han grunnla. Forfatterne kommer fra forskjellige fagfelt og tar med utgangspunkt i ny forskning for seg hvordan haugianerne påvirket det norske samfunnet både sosialt, politisk, økonomisk og kulturelt.

Fra ulike vinkler viser kapitlene hvordan Hauge og haugianerne sto i et spenningsforhold mellom det nye og det gamle i samtiden. På den ene side forfektet Hauge og tilhengerne hans moderne og framtidsrettede tanker om utdanning, vitenskap, folkelig mobilisering, gründervirksomhet og kvinners deltakelse i samfunnslivet. På den andre siden var de trygt forankret i en pietistisk tradisjon med krav om nøysomhet og personlig forpliktet gudstro, og de videreførte gamle patriarkalske strukturer med røtter i det førmoderne bondesamfunnet.

I tillegg til et fyldig innledningskapittel, tar kapitlene for seg Hauge som forfatter, Hauge som kirkehistorisk aktør, haugianernes politiske rolle, lederskap og organisering i Hauge-bevegelsen, kvinnenes posisjon og status i den, og haugianismen blant norske utvandrere i USA. De to siste kapitlene gir kritiske drøftinger av sporene og minnene etter Hauge i norsk kultur-, forretnings- og samfunnsliv.

Til toppen

Anmeldelser av Hans Nielsen Hauge
«Den beriker Hauge-forskninga både teoretisk og empirisk.»Egil L. Thorvaldsen, HeimenLes hele anmeldelsen

Lærerikt om Hans Nielsen Hauge

«Boka er sett saman av ni grundige artiklar om dei tema som er nemnde. Eg synest alt dette er interessant og lærerikt. Det gjev delvis ny kunnskap, som også nyanserer og justerer tidlegare framstillingar på nokre område. Det er lagt vekt på å få fram perspektiv som er lite framme i andre samanhengar. Samstundes som boka står godt på eigne bein, vert ho med det som eit supplement til andre framstillingar av Hauge, haugianarane og haugianismen. [...] ei svært interessant og god framstilling av viktige sider ved Hauge og haugianismen. Dette er ikkje berre ei bok for historisk interessert folk, men ei bok til lærdom og inspirasjon for alle som er samfunnsengasjerte.»Johannes Kleppa, Dagen

Til toppen

Forfatter(e)
Knut Dørum (f. 1969) er professor i historie ved Universitetet i Agder. I senere år har hans virkefelt i stor grad vært innenfor tidlig moderne og moderne politisk historie. Dørum har vært med i det såkalte Demokratiprosjektet ved Universitetet i Oslo, og står bak en rekke publikasjoner om folkelig politisk kultur og demokratiutvikling.
Helje Kringlebotn Sødal er professor i idé- og kristendomshistorie ved Universitetet i Agder. Hun har utgitt en lang rekke artikler og bøker om kristendomshistorie, konfesjonskunnskap og religionspedagogikk, samt læreverket «Du og jeg» (2009-2011) for RLE-faget i grunnskolen.
Arne Bugge Amundsen er dr. philos. og professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker om kultur- og religionshistorie.
Pål Repstad (f. 1947) er professor i religionssosiologi ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder. Sentralt forskningsfelt er endringer i norsk og nordisk religiøsitet. Repstad har utgitt en rekke fagbøker og lærebøker og er æresdoktor ved Uppsala universitet.
Bjørg Seland (f. 1947) er dr. philos i historie og professor ved Universitetet i Agder. Hennes forskning omfatter sosial- og kulturhistoriske emner i perioden 1800 til 1940, med studier blant annet knyttet til grannefellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk og religiøse bevegelser.
Intervju