Hans Nielsen Hauge (Heftet)

Fra samfunnsfiende til ikon

Forfatter:

Knut Dørum og Helje Kringlebotn Sødal (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 248
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202561673
Kategori: Religion , Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon kaster et nytt og tankevekkende lys over Hans Nielsen Hauge (1771–1824) og den innflytelsesrike bevegelsen han grunnla. Forfatterne kommer fra forskjellige fagfelt og tar med utgangspunkt i ny forskning for seg hvordan haugianerne påvirket det norske samfunnet både sosialt, politisk, økonomisk og kulturelt.

Fra ulike vinkler viser kapitlene hvordan Hauge og haugianerne sto i et spenningsforhold mellom det nye og det gamle i samtiden. På den ene side forfektet Hauge og tilhengerne hans moderne og framtidsrettede tanker om utdanning, vitenskap, folkelig mobilisering, gründervirksomhet og kvinners deltakelse i samfunnslivet. På den andre siden var de trygt forankret i en pietistisk tradisjon med krav om nøysomhet og personlig forpliktet gudstro, og de videreførte gamle patriarkalske strukturer med røtter i det førmoderne bondesamfunnet.

I tillegg til et fyldig innledningskapittel, tar kapitlene for seg Hauge som forfatter, Hauge som kirkehistorisk aktør, haugianernes politiske rolle, lederskap og organisering i Hauge-bevegelsen, kvinnenes posisjon og status i den, og haugianismen blant norske utvandrere i USA. De to siste kapitlene gir kritiske drøftinger av sporene og minnene etter Hauge i norsk kultur-, forretnings- og samfunnsliv.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Hans Nielsen Hauge

«Den beriker Hauge-forskninga både teoretisk og empirisk.»

Egil L. Thorvaldsen, HeimenLes hele anmeldelsen

Lærerikt om Hans Nielsen Hauge

«Boka er sett saman av ni grundige artiklar om dei tema som er nemnde. Eg synest alt dette er interessant og lærerikt. Det gjev delvis ny kunnskap, som også nyanserer og justerer tidlegare framstillingar på nokre område. Det er lagt vekt på å få fram perspektiv som er lite framme i andre samanhengar. Samstundes som boka står godt på eigne bein, vert ho med det som eit supplement til andre framstillingar av Hauge, haugianarane og haugianismen. [...] ei svært interessant og god framstilling av viktige sider ved Hauge og haugianismen. Dette er ikkje berre ei bok for historisk interessert folk, men ei bok til lærdom og inspirasjon for alle som er samfunnsengasjerte.»

Johannes Kleppa, Dagen

Til toppen

Intervju
Forfatter(e)

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag. Han har skrevet fagartikler, lærebøker og oversiktsverk som dekker kristendom, statsutvikling, jus, ideologi, agrarsamfunn og byutvikling i middelalder og i tidlig nytid. I 2017 vant han og tre medforfattere sølvprisen for Europas beste lærebok. Les mer om Knut Dørum på Universitetet i Agder (UiA).
Dørum er medredaktør av Arven etter 1968 (2021) og Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til idol (2017). Han er også bidragsyter i Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år (2021) og sammen med Eirin Holberg har han skrevet Arendal før kjøpstaden (2018) og Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350 (2017).

Helje Kringlebotn Sødal er professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Agder. Hun tok doktorgrad på en avhandling om J.C. Heuch og har skrevet vitenskapelige bidrag med stor tematisk spennvidde – fra skolen under reformasjonen til Hans Nielsen Hauge, Oxfordbevegelsen, karismatisk kristendom, luthersk mangfold og kristne barnehager. Sødal står også bak mange fag- og lærebøker, bl.a Norsk kristendomshistorie 1800-2020 (2021), Religioner og livssyn i skolehverdagen (2020), Kristen arv og tradisjon i barnehagen (2018) og Hans Nielsen Hauge (2017). Les mer om Sødal på Universitetet i Agder, UiA.

Arne Bugge Amundsen er dr. philos. og professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt en rekke bøker om kultur- og religionshistorie.

Pål Repstad (f. 1947) er professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder. Han har skrevet en lang rekke bøker og artikler om blant annet endringer i norsk og nordisk religiøsitet og samfunnsvitenskapelig metode,

Bjørg Seland (født 1947) er dr. philos. og professor emeritus i historie ved Universitetet i Agder. Hun har arbeidet med sosial- og kulturhistoriske emner ca. 1800–1940, med vekt på gardsfellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk, motkulturer og religiøse bevegelser.