Knut Dørum
© Foto: Atle Christiansen, UiA

Knut Dørum

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. I senere år har hans virkefelt i stor grad vært innenfor tidlig moderne og moderne politisk historie. Dørum har vært med i Demokratiprosjektet ved Universitetet i Oslo, og står bak en rekke publikasjoner om folkelig politisk kultur og demokratiutvikling.

Titler i salg

Viser 1 - 6 av 6

Område og fag
Språk/målform