Kvifor vart det slik? (Fleksibind)

Norsk historie gjennom 10 000 år

Forfatter:

Dag Hundstad (red.), Svein Ivar Angell, Knut Dørum og John Ragnar Myking

Forfatter: , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 432
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202517502
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Historie , Naturfag og samfunnsfag , Lærerutdanning og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Naturfag og samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kvifor vart det slik?

Kvifor vart det slik? er ei ny framstilling av dei lange linene i noregshistoria. Boka er lett tilgjengeleg og eignar seg særleg for lærarutdanninga og historiestudia. Framstillinga spenner heilt frå steinalderen til 2020, og byggjer på nyare forsking om norsk historie. Forfattarane går gjennom demografisk, økonomisk, politisk, sosial og kulturell historie for å visa korleis det vi kjenner som det norske samfunnet i dag har vorte til.

Forminga av Noreg som stat og nasjon er sentrale tema i boka. Medan det i dag kan arta seg som opplagt at det skulle dannast ein norsk stat på det territoriet vi kjenner som norsk, viser forfattarane at denne utviklinga langt frå var noko sjølvsagt. Nøkkelomgrep som nasjonsbygging, modernisering, demokratisering og globalisering synleggjer korleis det moderne Noreg har vorte til. Eksempel på historiebruk og historisk forståing knyt innhaldet til historiedidaktikken. Boka inneheld òg arbeidsoppgåver som kan brukast i undervisning.

Sjølv om det særleg er studentar som er målgruppa for boka, kan ho lesast med utbyte av alle som vil ha ei komprimert og lett tilgjengeleg framstilling av norsk historie.

Til toppen

Ei velbalansert noregshistorie som viser fram historias usikkerheit på kløktig vis. [...]. Han gir på same tid fleire perspektiv på historia, synleggjer at historia er ein materie i bevegelse og ikkje skriven i stein. Boka er fint balansert mellom tradisjonell nasjonalhistorieforteljing og -refleksjon, mellom stolt framstilling og sviande nedsabling av nasjonalromantiske førestillingar.
Kjetil Vikene, forskerforum.no, publisert 16.06.2021

Andre aktuelle titler

Presse Kvifor vart det slik?

10 000 år med norsk historie - godt og balansert og godt skriven 16.06.2021

Ei velbalansert noregshistorie som viser fram historias usikkerheit på kløktig vis.

[...]. Sjølv likar eg skrivemåten i boka særs godt: Han gir på same tid fleire perspektiv på historia, synleggjer at historia er ein materie i bevegelse og ikkje skriven i stein. Boka er fint balansert mellom tradisjonell nasjonalhistorieforteljing og -refleksjon, mellom stolt framstilling og sviande nedsabling av nasjonalromantiske førestillingar.

Kjetil Vikene, forskerforum.noLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Dag Hundstad, født i 1976, er seksjonsleder for Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket. Han er ph.d. fra Universitetet i Bergen (2013) med avhandlingen Sørlandet – fra terra incognita til sommerferieland – fire historiske analyser av regionalitet og regionalisme. Han har også skrevet Klevefolk – historien om en havn (1996), Sørlandske uthavnssamfunn – rendyrkede sjøfartskulturer (2005), to bygdebøker for Harkmark i Mandal (2010) og jubileumsboka for Agder Historielag (2015). I tillegg har han publisert artikler om lokal- og regionalhistorie, turisme, kystkultur og maritim historie.

Svein Ivar Angell (f. 1967) er dr.art. (2002) og professor i historie ved Universitetet i Bergen. Angell har særleg forska på nasjonalisme og nasjonal identitet i Skandinavia. Han har òg arbeidd mykje med andre historiefaglege felt og har vore med på ei rekkje utgjevingar både nasjonalt og internasjonalt.

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag. Han har skrevet fagartikler, lærebøker og oversiktsverk som dekker kristendom, statsutvikling, jus, ideologi, agrarsamfunn og byutvikling i middelalder og i tidlig nytid. I 2017 vant han og tre medforfattere sølvprisen for Europas beste lærebok. Les mer om Knut Dørum på Universitetet i Agder (UiA).
Dørum er medredaktør av Arven etter 1968 (2021) og Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til idol (2017). Han er også bidragsyter i Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år (2021) og sammen med Eirin Holberg har han skrevet Arendal før kjøpstaden (2018) og Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350 (2017).

John Ragnar Myking (f. 1945) er professor emeritus i historie ved Høgskulen på Vestlandet, der han underviste ved lærarutdanninga. Han har særleg arbeidd med eldre norsk og europeisk agrarhistorie og har bidrege til fleire lokal- og regionshistoriske verk.