Kvifor vart det slik? (Heftet)

Norsk historie gjennom 10 000 år

Forfatter:

Dag Hundstad (red.), Svein Ivar Angell, Knut Dørum og John Ragnar Myking

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202517502
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Historie , Naturfag og samfunnsfag , Lærerutdanning og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Naturfag og samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kvifor vart det slik?

Kvifor vart det slik? er ei ny framstilling av dei lange linene i noregshistoria. Boka si form er lett tilgjengeleg, og eignar seg særleg for lærarutdanninga. Framstillinga spenner heilt frå steinalderen til 2020, og byggjer på nyare forsking om norsk historie. Forfattarane går gjennom demografisk, økonomisk politisk, sosial og kulturell historie for å visa korleis det vi kjenner som det norske samfunnet i dag har vorte til.

Forminga av Noreg som stat og nasjon er sentrale tema i boka. Medan det i dag kan arta seg som opplagt at det skulle dannast ein norsk stat på det territoriet vi kjenner som norsk, viser forfattarane at denne utviklinga langt frå var noko sjølvfølge. Nøkkelomgrep som nasjonsbygging, modernisering og demokratisering synleggjer korleis det moderne Noreg har vorte til. Eksempel på historiebruk og historisk forståing knyt innhaldet til historiedidaktikken. Boka inneheld òg arbeidsoppgåver som kan brukast i undervisning.

Sjølv om det særleg er lærarstudentar som er målgruppa for boka, kan ho lesast med utbyte av alle som vil ha ei komprimert og lett tilgjengeleg framstilling av norsk historie.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Dag Hundstad, født i 1976, er seksjonsleder for Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket. Han er ph.d. fra Universitetet i Bergen (2013) med avhandlingen Sørlandet – fra terra incognita til sommerferieland – fire historiske analyser av regionalitet og regionalisme. Han har også skrevet Klevefolk – historien om en havn (1996), Sørlandske uthavnssamfunn – rendyrkede sjøfartskulturer (2005), to bygdebøker for Harkmark i Mandal (2010) og jubileumsboka for Agder Historielag (2015). I tillegg har han publisert artikler om lokal- og regionalhistorie, turisme, kystkultur og maritim historie.

Svein Ivar Angell (f. 1967) er dr.art. (2002) og professor i historie ved Universitetet i Bergen. Angell har særleg forska på nasjonalisme og nasjonal identitet i Skandinavia. Han har òg arbeidd mykje med andre historiefaglege felt og har vore med på ei rekkje utgjevingar både nasjonalt og internasjonalt.

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. I senere år har hans virkefelt i stor grad vært innenfor tidlig moderne og moderne politisk historie. Dørum har vært med i Demokratiprosjektet ved Universitetet i Oslo, og står bak en rekke publikasjoner om folkelig politisk kultur og demokratiutvikling.
John Ragnar Myking (f. 1945) er professor emeritus i historie ved Høgskulen på Vestlandet, der han underviste ved lærarutdanninga. Han har særleg arbeidd med eldre norsk og europeisk agrarhistorie og har bidrege til fleire lokal- og regionshistoriske verk.