Bjørg Seland
© Universitetet i Agder

Bjørg Seland

Bjørg Seland (født 1947) er dr. philos. og professor emeritus i historie ved Universitetet i Agder. Hun har arbeidet med sosial- og kulturhistoriske emner ca. 1800–1940, med vekt på gardsfellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk, motkulturer og religiøse bevegelser.

Titler i salg

Viser 1 - 7 av 7