Bjørg Seland
© Universitetet i Agder

Bjørg Seland

Bjørg Seland, født i 1947, er professor emeritus i historie ved Universitetet i Agder. Hun er dr. philos. fra Universitetet i Bergen 2002. Hennes forskningsfelt omfatter sosial- og kulturhistoriske emner i tidsrommet ca. 1800-1940, med studier knyttet til sosial organisering i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk og framveksten av religiøse bevegelser. Innenfor sistnevnte fagområde har hun bl.a. annet utgitt Religion på det frie marked. Folkelig pietisme og bedehuskultur (2006), Vekkelsesvind. Den norske vekkingskristendommen (i samarbeid med Olaf Aagedal, 2008) og «Synepiger» og «Sværmersker». Religiøs mystikk mellom tradisjon og modernitet (2011).

Titler i salg

Viser 1 - 5 av 5